Dokumenty ke stažení

Praktické informace pro pacienty

Práva pacienta a jeho povinnosti:

 • Práva a povinnosti pacienta v ČR
 • Charta práv hospitalizovaných dětí
 • Práva onkologických pacientů
 • Charta práv stomiků
 • Charta práv seniorů
 • Práva duševně postižených
 • Práva tělěsně postižených
 • Charta práv umírajících

Informační a edukační materiály:

 • Nutriční terapie
 • Info pro pacienty s PEG
 • Info pro pacienty s MRSA
 • Info pro pacienty s clostridiovou infekcí
 • Info pro pacienty s onkologickou léčbou