Lékárna

Kontakt

EMAIL

Náš tým

PharmDr. Václav Předota

PharmDr. Václav Předota

Vedoucí lékárník

+420 388 600 441
lekarna@nempt.cz

Marie Šanderová

Marie Šanderová

Vedoucí laborantka

+420 388 600 445
sanderova@nempt.cz

Otevírací doba

Pondělí – Pátek

07:00 – 17:00

Jak funguje rezervace léků na e-Recept?

 1. Připravte si kód e-Receptu. Je to 12-ti místný kód (písmena a číslice) vytištěný na receptu (většinou dole u čarového kódu) nebo SMS s receptem (většinou na začátku zprávy). Přepište jej do on-line rezervace bez mezer a pomlček. V kódu se nevyskytují číslice 0 a 1, vždy se jedná o písmena O a I.
 2. Po zadání kódu stiskněte ENTER. Je možné zadat i více receptů, po každém kódu je nutno stisknout ENTER.
 3. Vyplňte kontaktní údaje a rezervaci odešlete
 4. O průběhu vyřizování budete informováni pomocí SMS a e-mailu
 5. Potvrzenou rezervaci si vyzvedněte v lékárně, Nemocnice Prachatice, a.s. Rezervace je platná po dobu platnosti e-Receptu
Nemocniční lékárna je součástí (oddělením) Nemocnice Prachatice, a.s. Je lékárnou s odbornými pracovišti a funkčně je rozdělena na 3 části: pro veřejnost, pro nemocnici a oddělení přípravy cytostatik. Součástí lékárny je i sklad zdravotního materiálu.

příjemném prostředí lékárny se Vám věnuje vysoce kvalifikovaný personál, kromě velmi příznivých cen a nízkých doplatků máme pro vás připravené i další výhody: sleva při nákupu se zákaznickou kartou, atd. Součástí námi poskytované lékárenské péče jsou i konzultace v oblasti redukce tělesné hmotnosti, odvykání kouření a lékových interakcí. Veškerý zisk lékárny je investován do vybavení naší nemocnice a slouží ke zkvalitňování péče o naše pacienty.

Úkolem veřejné části je poskytování lékárenské péče pro širokou veřejnost. Provádíme výdej léků na předpis a nabízíme i sortiment volně prodejných léků, doplňků stravy, čajů a bylin, léčebné kosmetiky a biokosmetiky, dětský sortiment apod. Nabídku jsme rozšířili i o prostředky zdravotnické techniky a zdravotní obuv. Můžeme se pochlubit opravdu širokým sortimentem léčiv běžných i specializovaných, zajišťujeme i léčiva neregistrovaná v ČR (na tzv. mimořádný dovoz). Část léčiv objednáváme přímo od výrobců a získáváme tak pro Vás lepší cenové podmínky. Samozřejmostí je u nás kompletní servis i poradenství v oblasti užívání léků, jejich dávkování a kombinování, jak pro odbornou tak i pro laickou veřejnost. S lékaři úzce spolupracujeme, např. na klinickém hodnocení léčiv, zásobujeme i některé soukromé ordinace lékařů v okrese Prachatice. Spolupodílíme se také na osvětové činnosti v oblasti farmacie, např. přednášky pro veřejnost i pro kolegy z oboru. Novou formou lékárenské péče je certifikované poradenství v oblastech redukce tělesné hmotnosti, odvykání kouření a lékových interakcí.

PROČ DO NEMOCNICNIČNÍ LÉKÁRNY?

 • široký sortiment léčiv- pokud je to možné, nezaměňujeme léčiva na předpis lékaře za náhradní (generická)
 • cenově výhodné doplatky i ceny léků pro všechny věkové kategorie a bez časového omezení
 • slevy na zákaznickou kartu (viz níže)
 • pravidelné nabídkové a slevové akce
 • zisk lékárny je použit na provoz a rozvoj celé nemocnice- podporujete si vlastní dostupnost zdravotní péče
 • odborně vzdělaný personál (certifikát ČLnK pro poskytování odborných konzultací pacientům apod.)
 • citlivý a individuální přístup k zákazníkovi
 • snažíme se Vaše požadavky a problémy vždy vyřešit k Vaší spokojenosti

Zákaznické karty

Na požádání Vám lékárník vydá při výdeji léčiv nebo nákupu volně prodejného sortimentu zákaznickou kartu. Tato zákaznická karta se dá uplatnit pouze v naší lékárně. K získání zákaznické karty nepředává zákazník žádná osobní data, jednotlivé karty se neevidují, v případě její trvalé ztráty nebo poškození držitel karty přichází o body, které nasbíral. Karta není vázána na jedno rodné číslo, jednu kartu tedy může využívat více osob (např. celá rodina). Tím se rozšiřuje možnost nasbírat více bodů na jednu kartu a realizovat nákup za body.

Jaké výhody poskytuje zákaznická karta?

1) 10% sleva z ceny léčiv nehrazených pojišťovnou ( např. antikoncepce, léky na spaní , očkování, apod.)

2) 10% sleva na veškerý volně prodejný sortiment (kosmetika, obuv, volně prodejná léčiva a doplňky výživy)

3) 1% bonus ve formě bodů, které se načítají na kartu z volného prodeje. Body lze uplatnit při nákupu v případě, že jimi lze zaplatit alespoň polovinu ceny kupovaného přípravku (100 bodů = 1 Kč).  Poskytnutou slevu i počet dosažených bodů si může držitel karty ověřit na účtence, kterou mu na požádání vytiskneme.

Nemocniční část

Hlavním úkolem nemocniční části  je zásobovat léky a prostředky zdravotnické techniky všechna oddělení nemocnice. Výdej probíhá na základě elektronických žádanek, současně se v laboratořích připravují léčiva přímo na míru pro jednotlivá oddělení, dezinfekční roztoky a zkoumadla. Sklad zdravotnického materiálu objednává a expeduje veškerý sortiment prostředků zdravotnické techniky a pomůcek. Lékárníci se také podílejí na tvorbě pozitivních listů nemocnice, lékové politice a farmakoekonomice celé nemocnice. V současné době se připravujeme na zřízení pracoviště klinické farmacie.  Díky spolupráci všech nemocnic spojených do holdingu Jihočeské Nemocnice a.s.,  dosahujeme vynikající vyjednávací pozice a výhodných podmínek při nákupu léků a zdravotnického materiálu.

Oddělení přípravy cytostatik

Od února 2013 je součástí lékárny také odborné pracoviště, které připravuje sterilní léčivé přípravky (většinou infuze) s obsahem cytostatických látek pro onkologicky nemocné pacienty. Jedná se o systém místností (tzv. čisté prostory) se specializovaným vybavením a vysoce účinnou vzduchotechnikou s HEPA filtry, které brání úniku nebezpečných látek do okolí. Oddělení plní 2 základní funkce:  umožňuje přípravu sterilních lékových forem ve speciálním boxu- izolátoru s třídou čistoty A (sterilní prostředí s absolutní nepřítomností jakýchkoliv mikroorganismů). Současně dokáže ochránit personál přicházející každý den do styku s onkoléčivy před negativními účinky těchto látek. Toto oddělené pracoviště klade vysoké nároky na sanitaci prostor, na údržbu a kontrolu všech zařízení, personál je pro tuto práci speciálně vyškolen a používá zvláštní ochranné pracovní pomůcky.

Oddělení úzce spolupracuje s onkologickým stacionářem naší nemocnice a přispívá k dostupnosti léčby onkologických pacientů v Prachaticích.

Poradna lékové interakce

Lékárna Nemocnice Prachatice nabízí novou službu pro pacienty, kteří mají problémy s užíváním většího množství léků: odborné konzultace s magistrou farmacie proškolenou v tomto oboru.

 

Cílem konzultací je

 • celkové zhodnocení farmakoterapie pacienta
 • vyloučit duplicity, doporučit správné užívání léčiv, včetně diety a dalších opatření
 • pomoc s řešením nežádoucích účinků léčiv a jejich vzájemného ovlivnění
 • zpráva s doporučením úpravy farmakoterapie pro ošetřujícího lékaře

Užíváte hodně léků? Nevíte co a jak s nimi? Trápí Vás nežádoucí účinky?
Domluvte si individuální konzultaci!

Konzultace po domluvě na tel. 388 600 445 nebo přímo v lékárně (Mgr. Eva Grosová)
Cena 300,-Kč za kompletní zpracování farmakoterapie.

Poradna odvykání kouření

Lékárna Nemocnice Prachatice nabízí novou službu pro pacienty, kteří chtějí z jakéhokoliv důvodu přestat kouřit: odborné konzultace s magistrou farmacie proškolenou v tomto oboru.

Cílem konzultací je

 • zhodnocení míry závislosti a připravenosti ke změně
 • vytvoření individuálního odvykacího plánu
 • pomoc s výběrem náhradní nikotinové terapie
 • řešení abstinenčních příznaků a behaviorální podpora při odvykání

Konzultace po domluvě na tel. 388 600 445 nebo přímo v lékárně (Mgr. Eva Grosová)
Cena 150,-Kč za konzultaci, každá čtvrtá konzultace zdarma, výhodné ceny nikotinové terapie.
Šance na úspěšné odvykání se s odbornou pomocí mnohonásobně zvyšuje!

Začněte sami pro sebe žít zdravěji a NEKOUŘIT!

Zdravotní obuv

Nabízíme:

 • obuv s ortopedicky tvarovanou stélkou pro osoby s poruchou nožní klenby
 • obuv pro pacienty s haluxem (vbočeným palcem)
 • obuv pro diabetiky (bezešvá, bezotlaková)
 • obuv pro seniory i další pacienty s problematickými nohami (s usnadněným nazouváním…, zhotovené na míru pacienta)
 • pracovní i vycházková obuv
 • široký sortiment ortopedických vložek do bot a korektorů

Nabízíme zdravotní obuv výrobců:

Aktuální nabídky a letáky

Reklamační řád

Lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. 

 

 1.      Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je v souladu s § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vydán za účelem splnění informační povinnosti vůči spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené spotřebitelem v provozovně lékárny na adrese Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, jejímž provozovatelem je Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice (dále jen „prodávající“). Tento reklamační řád se nevztahuje na reklamace kupujících, kteří nejsou spotřebiteli.
 3. Spotřebitelem (dále též „kupující“) se ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem tohoto reklamačního řádu seznámil a že s ním souhlasí.
 5. Tento reklamační řád se použije, pokud mezi prodávajícím a kupujícím není v mezích zákona ujednáno jinak.

2.      Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamace může být uplatněna osobně v provozovně lékárny na adrese Nebahovská 1015, 38301 Prachatice, a to v její provozní době u pracovníka oprávněného k přijímání reklamací.
 2. Reklamace může být uplatněna také písemně na adrese sídla prodávajícího – Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice. Prodávající doporučuje zaslat zboží obyčejným balíkem, dobírky nejsou přebírány.
 3. Při uplatnění reklamace kupující předloží čitelný doklad o zakoupení zboží a vyžaduje-li to povaha reklamace a způsob jejího vyřízení též reklamované zboží. Kupující zároveň označí vadu nebo oznámí, jak se vada projevuje. Kupující dále oznámí požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy reklamovaného zboží.

3.      Lhůta k vyřízení reklamace

 1. Uplatní-li spotřebitel právo z vady prodaného zboží oprávněně a řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 2. O vyřízení reklamace bude spotřebitel informován prostřednictvím kontaktů, které uvedl v reklamačním protokolu. Spotřebitel je oprávněn a rovněž povinen se na průběh reklamace informovat osobně nebo telefonicky v provozovně lékárny.
 3. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 4.      Základní podmínky reklamace

 1. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu nebo při poškození zboží živelnou událostí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil nebo pokud již před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
 2. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Reklamované zboží musí být kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu.
 4. Reklamace musí být u spotřebního zboží uplatněna v době dvou let od převzetí zboží, bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila, nestanoví-li zákon jinak. U použité věci v době jednoho roku od převzetí. U zuživatelných věcí platí vyznačená minimální doba trvanlivosti, případně u věcí podléhajících rychlé zkáze vyznačená doba použitelnosti.
 5. Je-li na prodávané věci, jejím obalu, v přiloženém návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána.

 

5. Nároky kupujícího

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetínemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

5. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.

6. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i odstoupit od smlouvy.

7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, může se obrátit na vedoucího lékárníka, příp. jeho zástupce, nebo na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
 2. Prodávající se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, kdy se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátí kupující se žádostí o mimosoudní řešení sporu.

 

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2023.
 2. Tento reklamační řád vydala Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vl. 1461.