Děti a jejich rodiče

Návštěvy dětí

Doporučené návštěvní hodiny dětí jsou po dohodě denně do 18:00, po domluvě s lékařem je možné dítě navštívit kdykoliv.

  Doprovod dětí

  Oddělení má vyčleněna 4 lůžka ve třech pokojích pro doprovod dětí. S dítětem může být hospitalizován jeden z rodičů či prarodičů dle možnosti. Přednost mají kojící matky a rodiče do 6-ti let věku dítěte. Nepřijímají se těhotné ženy.
  Jsou-li pokoje pro doprovod obsazeny, snažíme se vyjít vstříc i dalším zájemcům, je-li to možné uložíme je provizorně na pokoje pro děti.
  Cena pro doprovod dětí nad 6 let, není-li dítě handicapované  je 300,- Kč / den.

   K příjmu dítěte k hospitalizaci je nutné

   • platný průkaz zdravotní pojišťovny
   • doporučení ošetřujícího lékaře (neplatí u akutní hospitalizace)
   • před plánovanou operací předoperační vyšetření včetně laboratorních výsledků
   • léky které užívá

   Doporučené

   • věci osobní hygieny (mýdlo, zubní kartáček, pastu, hřeben, ručník)
   • župan, pyžamo
   • obuv na přezutí
   • oblíbenou hračku
   • školním dětem sešity, učebnice, potřeby na psaní
   • při společném pobytu doprovodu s dítětem – doprovod OP, domácí oděv, obuv na přezutí, hygienické potřeby
   • vlhčené ubrousky pro kojence

    Charta práv hospitalizovaných dětí

    Charta práv hospitalizovaných dětí byla schválena na I. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v květnu 1988.
    Český a Slovenský výbor pro UNICEF

    • Děti mají být přijímány do nemocnice pouze tehdy, jestliže péče, kterou vyžadují, jim nemůže být stejně dobře poskytnuta doma, nebo při denní hospitalizaci.
    • Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče nebo jejich zástupce.
    • Ubytování by mělo být nabídnuto všem rodičům a ti by měli být podporování v tom, aby zůstali. Pro rodiče by to nemělo být finanční zátěží a neměli by trpět ztrátou výdělku. Aby se mohli podílet na péči o své dítě, měli by být rodiče trvale informováni o chodu oddělení a měla by být podporována jejich aktivní účast.
    • Děti a rodiče mají právo být informováni způsobem odpovídajícím jejich věku a úrovni chápání. Měla by být učiněna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.
    • Děti a rodiče mají právo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkajících se péče o ně. Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.
    • Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých. Pro návštěvníky dětských oddělení by neměla platit žádná omezení, pokud se týká věku.
    • Děti mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.
    • O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.
    • Kontinuita péče by měla být zajišťována týmem pečujícím o děti.
    • S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být vždy respektováno.