Lékařská služba první pomoci

Pohotovost pro Prachatice a okolí

Lékařská služba první pomoci (dále jen LSPP) je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech:

  • náhlé změny zdravotního stavu
  • zhoršení průběhu onemocnění, ke kterému došlo mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele

Lékařská pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská služba je poskytována v prostorách pracoviště urgentního příjmu.

Dny pracovního volna a svátky

V těchto dnech se nachází LSPP v prostorách pracoviště urgentního přijmu. To je umístěno v přízemí naproti RTG. Zde je trvale přítomna zdravotní sestra. Pacient se ohlásí na recepci a recepční jeho příchod oznámí sloužící zdravotní sestře a lékaři.

Sloužící lékař odborně zodpovídá jak za průběh LSPP, tak za průběh služby na interním oddělení. Vždy musí zvážit podle naléhavosti upřednostnění práce na lůžkovém oddělení nebo ošetřením pacienta v rámci LSPP. Rovněž zvažuje, zda pacient, který přišel k ošetření na LSPP, neodpovídá diagnózou svých obtíží k ošetření na odborných ambulancích v naší nebo jiné nemocnici. Pokud ano, doporučí pacienta po vyšetření LSPP do těchto odborných ambulancí.

Lékařská pohotovostní služba dále NENÍ určena pro poskytování péče při stavech, které:

  • bezprostředně ohrožují život postiženého
  • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
  • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
  • působí náhlé utrpení a náhlou bolest
  • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí

V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, resp. mezinárodním čísle 112. Dostupnost této zdravotní služby je v ČR kompletní, vč. pokrytí území Leteckou záchrannou službou.
V případě, že se nemocný s výše uvedenými obtížemi nachází v areálu Nemocnice Prachatice, a.s., je aktivován emergentní tým, resp. nemocný je ošetřen na urgentním příjmu příslušného oddělení naší nemocnice.

Regulační poplatek za pohotovostní službu v pracovních dnech od 15:30 do 7:00 a o víkendech a svátcích (90,- Kč) zakoupíte prostřednictvím kupónu v automatu u recepce (hlavní vchod). Poplatek se nehradí v případě, že dojde k následnému přijetí pacienta k hospitalizaci (poplatek bude vrácen).

 

Kontakt (lékaři se střídají)

+420 388 600 111

+420 388 600 475