Nemocnice Prachatice, a.s.

S důvěrou k nám, spokojeni od nás…

Naše pracoviště a oddělení

Pacientům všech věkových kategorií poskytují specializovanou  péči v oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.

Lůžková oddělení

Personální obsazení a další informace, zjistíte na stránce příslušného lůžkového oddělení.

Ambulance

Pokud potřebujete ambulantní ošetření, využijte služeb některé z našich početných ambulancí.

Nelůžková oddělení

Pokud potřebujete odborné vyšetření, laboratoř, rehabilitaci využijte služeb některé z našich oddělení.

Lékárna

příjemném prostředí lékárny se Vám věnuje vysoce kvalifikovaný personál.

 

Soukromé ambulance

V areálu nemocnice sídlí několik ordinací
soukromých lékařů.

Ostatní pracoviště

Kontakt, předmět činnosti  a další informace, zjistíte na stránce příslušného oddělení.

O nás

Personální obsazení, předmět činnosti  a další informace, zjistíte na stránce příslušného oddělení.

Kariéra

Aktuálně nabízené volné pozice.

Informace - Pacient

Základním úkolem a smyslem práce našeho personálu je pečovat o Vás odborně, svědomitě a ohleduplně. 

Aktuality a informace

Aktuální informace pro pacienty i laickou a odbornou veřejnost

Kde pacient je vždy na prvním místě

V naší nemocnici děláme vše pro to, aby se zde naši pacienti cítili co nejlépe. Vize naší společnosti obsahuje dlouhodobé cíle, kterých naše společnost chce dosáhnout. Jedním z nejdůležitějších je poskytovaní služeb na vysoké úrovni a neustálá práce na zvyšování kvality a úrovně poskytovaných zdravotnických služeb.

PRACUJEME

OŠETŘÍME PACIENTŮ

NEMOCNIČNÍCH LŮŽEK

OPERACÍ ROČNĚ

Ochrana oznamovatele

Whistleblowingový kanál Nemocnice Prachatice, a.s.
Naše společnost si zakládá na korektním právním fungování a etickém chování svých
zaměstnanců, včetně vzájemného respektu. Máte podezření, že v naší organizaci dochází k protiprávnímu jednání? Využijte náš vnitřní oznamovací systém.