Ambulance

Pokud potřebujete ambulantní ošetření, využijte služeb některé z našich početných ambulancí. Ordinační dobu a personální obsazení jednotlivých ordinací zjistíte na stránce příslušné ambulance. Níže uvádíme přehledný seznam a cenu ambulantních výkonů, které nabízíme a které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Regulační poplatky za pohotovost

V Nemocnici Prachatice, a.s. platíte pouze regulační poplatky za pohotovost:

  • 90,- Kč za pohotovostní službu (pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce).
  • Poplatek je vrácen v případě, že dojde k následnému přijetí pojištěnce k hospitalizaci.