Kariéra

Radka Dvořáková

Radka Dvořáková

Personalistka

telefon: +420 388 600 290
telefon: +420 702 236 509
e-mail: rdvorakova@nempt.cz

Mgr. Ing. Jana Horová

Mgr. Ing. Jana Horová

Personalistka

telefon: +420 388 600 290
telefon: +420 607 009 244
e-mail: jhorova@nempt.cz

M

Kontakt

Kariéra

Nemocnice Prachatice a.s. jako zaměstnavatel

Naše nemocnice zaměstnává přes 400 zaměstnanců a řadí se mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jsme moderní rodinná nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující komplexní, vysoce kvalitní a specializovanou péči. Konkrétně zdravotnickou lůžkovou péči, následnou péči, dále komplementární zdravotní péči a v neposlední řadě ambulantní zdravotní péči, v areálu nemocnice je lékárna. Máme kvalifikovaný a dobře školený personál, příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných prostorách celé nemocnice. Naše laboratoře jsou akreditovány, celá nemocnice je certifikována systémem řízení kvality podle normy ČSN EN 15 224 zaměřené na zdravotnické služby. Nemocnice Prachatice a.s. disponuje 170 lůžky, služby využívají pacienti z celého okresu Prachatice. Ročně je u nás hospitalizováno přibližně 6000 pacientů a provedeno přes 2300 operačních zákroků. 

Nacházíme se v klidném okresním městě Prachatice, které leží v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín, obklopené krásnou přírodou. Historické jádro města, je městskou památkovou rezervací. Okres Prachatice je rozlohou jedním z největších v České republice. Ve městě je pestré kulturní i sportovní vyžití, které ještě rozšiřuje blízkost Lipna, Šumavy, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a hranic s Německem a Rakouskem. Areál nemocnice se nachází na kraji města Prachatice, mimo jiné se v něm nachází školka a byty pro zaměstnance.

Nabídka práce – lékaři

Zástupce primáře na interní oddělení

Náborový příspěvek 300.000 Kč

Zástupce primáře na gynekologicko-porodnické oddělení

Náborový příspěvek 300.000 Kč

Vedoucí lékař na chirurgickou JIP

Náborový příspěvek 300.000 Kč

Lékař/ka na interní oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka do pohotovostních služeb na ambulanci - interní oddělení

Lékař/ka na gynekologicko-porodnické oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na ortopedicko-traumatologické oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na chirurgické oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na oddělení ARO/JIRP

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na rehabilitaci

Lékař/ka na dětské oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na radiodiagnostické oddělení

Lékař/ka pro gastroenterologickou ambulanci

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Nabídka práce – nelékařští zdravotní pracovníci 

Vedoucí sestra na chirurgickém oddělení

Jednosměnný provoz

Všeobecná sestra ortopedicko-traumatologické oddělení

Náborový příspěvek 50.000,- Kč
Nepřetržitý provoz

Všeobecná/praktická sestra na interním oddělení

Nepřetržitý provoz

Dětská/všeobecná sestra

Sanitář v nepřetržitém provozu

Všeobecná sestra / záchranář oddělení JIRP

Ergoterapeut na rehabilitačním oddělení

Jednosměnný provoz

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ sestra chirurgické oddělení

Nepřetržitý provoz

Nabídka práce – ostatní volná místa

Pracovník ostrahy / recepční

Benefity pro zaměstnance

Finanční podmínky

 • možnost získat na vybrané pozice bonus 1 500 000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče (více informací na www.lerkaremnajihu.cz)
 • náborový příspěvek až 300 000 Kč
 • nadstandardní mzdové ohodnocení – průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance prachatické nemocnice byla v r. 2022 – 53 971 Kč
 • pololetní odměny podle hospodářského výsledku nemocnice
 • příspěvek na penzijní připojištění 300 Kč měsíčně po 1 roce
 • věrnostní příplatek – podle počtu odpracovaných let – až 2100 Kč měsíčně
 • bezúročné sociální půjčky – až 20 000 Kč

Osobní a profesní rozvoj

 • osobní a vstřícný přístup školitelů/vedoucích lékařů
 • podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – školení, akreditované kurzy, stáže, podpora specializačního vzdělávání
 • kurzy českého jazyka pro cizince zdarma přímo v nemocnici

Pracovní podmínky

 • neustále probíhající modernizace oddělení a pracovišť
 • moderní přístrojové vybavení – nové CT, artroskopická a laparoskopická věž, monitory vitálních funkcí a EKG, endoskopické vybavení, ultrazvuky, rentgeny…
 • u vybraných pozic možnost zvolit si výši svého úvazku
 • 5/6 týdnů dovolené

Další firemní benefity

 • možnost získat služební byt s regulovaným nájemným
 • mateřská školka s prodlouženou pracovní dobou v areálu nemocnice
 • mateřská školka jediná v Prachaticích, která přijímá děti od 2 let věku
 • příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
 • zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a jeho rodinu
 • vybraná očkování zdarma
 • kvalitní stravování za dotovanou cenu
 • možnost parkování v areálu nemocnice za 200 Kč/rok
 • nemocniční posilovna
 • věcné dary k životnímu výročí
 • peněžité odměny při odchodu do důchodu, za darování krve či kostní dřeně
 • vánoční večírky, nemocniční ples aj. akce pro zaměstnance
 • cafeteria program – příspěvky na zdraví, sport, kulturu, rekreaci a vzdělávání

Výhody pro lékaře absolventy

 • všichni absolventi jsou u nás ihned plně zapojeni do veškerých činností na pracovištích dle jednotlivých odborností
 • velkou výhodou oproti velkým nemocnicím je malý počet nastupujících kolegyň a kolegů na jednotlivá oddělení, a tedy téměř okamžité osobní zapojení do léčebného procesu pod dozorem starších kolegů
 • u operačních oborů (chirurgie, ortopedie s traumatologií či gynekologie s porodnicí) absolventi téměř ihned asistují u operací a dle šikovnosti i provádějí nejprve drobné a posléze i náročnějších operační výkony, vše samozřejmě pod zkušeným dozorem
 • teoretické znalosti získané studiem si absolventi denně zdokonalují a prohlubují při vykonávání zdravotní péče o pacienty – teoretická i praktická část jde ruku v ruce a je to nepřetržitý proces, který směřuje k vykonání atestace v oboru
 • při vzdělávání úzce spolupracujeme s ostatními Jihočeskými nemocnicemi, především s Nemocnicí České Budějovice, a.s.  – stáže jsou bezplatné
 • za poslední léta všichni naši mladí lékaři bezproblémově složili atestaci ve zvoleném oboru

Odborné praxe a stáže

Naše nemocnice nabízí stáže a praxe na všech odděleních. Zajistíme Vám ubytování a stravu a ukážeme Vám, že i periferní nemocnice na okraji Šumavy může být pro Vaši budoucí kariéru zajímavá a stran získaných zkušeností a dovedností velmi přínosná.

Odborné praxe studentů

Stáže lékařů

Stipendijní program

Chceš pobírat při studiu 10.000,- Kč měsíčně a neřešit malé kapesné?

Stipendijní program

Rezidenční místa

Nemocnice Prachatice, a.s. průběžně vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání podpořená dotačním programem MZ ČR.

V tuto chvíli nejsou vypsána žádná výběrová řízení.

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu “Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání”, který je dostupný po rozkliknutí.