Kariéra

Radka Dvořáková

Radka Dvořáková

Personalistka

telefon: +420 388 600 290
telefon: +420 702 236 509
e-mail: rdvorakova@nempt.cz

Mgr. Ing. Jana Horová

Mgr. Ing. Jana Horová

Personalistka

telefon: +420 388 600 290
telefon: +420 607 009 244
e-mail: jhorova@nempt.cz

M

Kontakt

Kariéra

Máte zájem o práci v naší nemocnici? 

Pokud máte zájem o práci v naší nemocnici, stačí vyplnit DOTAZNÍK UCHAZEČE, poslat jej na e-mailovou adresu personalni@nempt.cz a naše personalistky se s Vámi spojí a dohodnou další postup. 

Nemocnice Prachatice a.s. jako zaměstnavatel

Naše nemocnice zaměstnává přes 400 zaměstnanců a řadí se mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jsme moderní rodinná nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující komplexní, vysoce kvalitní a specializovanou péči. Konkrétně zdravotnickou lůžkovou péči, následnou péči, dále komplementární zdravotní péči a v neposlední řadě ambulantní zdravotní péči, v areálu nemocnice je lékárna. Máme kvalifikovaný a dobře školený personál, příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných prostorách celé nemocnice. Naše laboratoře jsou akreditovány, celá nemocnice je certifikována systémem řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN 15224:2017 zaměřené na zdravotnické služby. Nemocnice Prachatice a.s. disponuje 170 lůžky, služby využívají pacienti z celého okresu Prachatice. Ročně je u nás hospitalizováno přibližně 6000 pacientů a provedeno přes 2300 operačních zákroků.

Nacházíme se v klidném okresním městě Prachatice, které leží v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín, obklopené krásnou přírodou. Historické jádro města, je městskou památkovou rezervací. Okres Prachatice je rozlohou jedním z největších v České republice. Ve městě je pestré kulturní i sportovní vyžití, které ještě rozšiřuje blízkost Lipna, Šumavy, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a hranic s Německem a Rakouskem. Areál nemocnice se nachází na kraji města Prachatice, mimo jiné se v něm nachází školka a byty pro zaměstnance.

Nabídka práce – lékaři, farmaceuti

Zástupce primáře na interní oddělení

Náborový příspěvek 300.000 Kč

Lékař/ka na chirurgické oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)

Vedoucí lékař na chirurgickou JIP

Náborový příspěvek 300.000 Kč

Lékař/ka na interní oddělení

Možnost získat bonus až 1 500 000 Kč
Náborový příspěvek:
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka do pohotovostních služeb na ambulanci - interní oddělení

Lékař/ka na gynekologicko-porodnické oddělení

Možnost získat bonus až 1 500 000 Kč
Náborový příspěvek:
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na oddělení ARO/JIRP

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka na rehabilitaci

Lékař/ka na dětské oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Lékař/ka pro gastroenterologickou ambulanci

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Zástupce primáře na gynekologicko-porodnickém oddělení

Náborový příspěvek 300.000 Kč
Možnost získat bonus až 1.500.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje

Farmaceut

Náborový příspěvek 100.000 Kč

Lékař/ka na ortopedicko-traumatologické oddělení

Náborový příspěvek
300.000 Kč (lékař se specializací)
150.000 Kč (lékař absolvent)

Nabídka práce – nelékařští zdravotní pracovníci 

VŠEOBECNÁ sestra na chirurgické ambulanci

VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ sestra na chirurgické oddělení

Náborový příspěvek: 50.000 Kč  (všeobecná sestra)

VŠEOBECNÁ sestra na ortopedicko-traumatologickém oddělení

Náborový příspěvek: 50.000 Kč

VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ sestra na interním oddělení

VŠEOBECNÁ sestra na ARO

Anesteziologická sestra, náborový příspěvek 50.000 Kč

DĚTSKÁ / VŠEOBECNÁ sestra

VŠEOBECNÁ sestra / ZÁCHRANÁŘ na oddělení JIRP

RADIOLOGICKÝ ASISTENT

ERGOTERAPEUT

FYZIOTERAPEUT

VEDOUCÍ sestra gynekologicko-porodnického oddělení

VŠEOBECNÁ sestra na hemodialyzačním středisku

náborový příspěvek 50.000,- Kč

FARMACEUTICKÝ ASISTENT

PORODNÍ ASISTENTKA

SANITÁŘ/KA

SANITÁŘ/KA / OŠETŘOVATEL/KA na interní oddělení

na dohodu o provedení práce (celoročně) pro studenty středních zdravotních škol

Nabídka práce – ostatní volná místa

UKLÍZEČKA

Benefity pro zaměstnance

Finanční podmínky

 • možnost získat na vybrané pozice bonus 1 500 000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče (více informací na www.lekaremnajihu.cz)
 • náborový příspěvek až 300 000 Kč
 • nadstandardní mzdové ohodnocení – průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance prachatické nemocnice byla v r. 2022 – 53 971 Kč
 • odměny podle hospodářského výsledku nemocnice
 • příspěvek na penzijní připojištění 300 Kč měsíčně po 1 roce
 • věrnostní příplatek – podle počtu odpracovaných let – až 2400 Kč měsíčně
 • bezúročné sociální půjčky – až 20 000 Kč

Osobní a profesní rozvoj

 • osobní a vstřícný přístup školitelů/vedoucích lékařů
 • podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – školení, akreditované kurzy, stáže, podpora specializačního vzdělávání
 • kurzy českého jazyka pro cizince zdarma přímo v nemocnici

Pracovní podmínky

 • neustále probíhající modernizace oddělení a pracovišť
 • moderní přístrojové vybavení – nové CT, artroskopická a laparoskopická věž, monitory vitálních funkcí a EKG, endoskopické vybavení, ultrazvuky, rentgeny…
 • u vybraných pozic možnost zvolit si výši svého úvazku
 • 5/6 týdnů dovolené

Další firemní benefity

 • možnost získat služební byt s regulovaným nájemným
 • mateřská školka s prodlouženou pracovní dobou v areálu nemocnice
 • mateřská školka jediná v Prachaticích, která přijímá děti od 2 let věku
 • příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
 • zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a jeho rodinu
 • vybraná očkování zdarma
 • kvalitní stravování za dotovanou cenu
 • možnost parkování v areálu nemocnice za 200 Kč/rok
 • nemocniční posilovna
 • věcné dary k životnímu výročí
 • peněžité odměny při odchodu do důchodu, za darování krve či kostní dřeně
 • vánoční večírky, nemocniční ples aj. akce pro zaměstnance
 • cafeteria program – příspěvky na zdraví, sport, kulturu, rekreaci a vzdělávání

Výhody pro lékaře absolventy

 • všichni absolventi jsou u nás ihned plně zapojeni do veškerých činností na pracovištích dle jednotlivých odborností
 • velkou výhodou oproti velkým nemocnicím je malý počet nastupujících kolegyň a kolegů na jednotlivá oddělení, a tedy téměř okamžité osobní zapojení do léčebného procesu pod dozorem starších kolegů
 • u operačních oborů (chirurgie, ortopedie s traumatologií či gynekologie s porodnicí) absolventi téměř ihned asistují u operací a dle šikovnosti i provádějí nejprve drobné a posléze i náročnějších operační výkony, vše samozřejmě pod zkušeným dozorem
 • teoretické znalosti získané studiem si absolventi denně zdokonalují a prohlubují při vykonávání zdravotní péče o pacienty – teoretická i praktická část jde ruku v ruce a je to nepřetržitý proces, který směřuje k vykonání atestace v oboru
 • při vzdělávání úzce spolupracujeme s ostatními Jihočeskými nemocnicemi, především s Nemocnicí České Budějovice, a.s.  – stáže jsou bezplatné
 • za poslední léta všichni naši mladí lékaři bezproblémově složili atestaci ve zvoleném oboru

Odborné praxe a stáže

Naše nemocnice nabízí stáže a praxe na všech odděleních. Zajistíme Vám ubytování a stravu a ukážeme Vám, že i periferní nemocnice na okraji Šumavy může být pro Vaši budoucí kariéru zajímavá a stran získaných zkušeností a dovedností velmi přínosná.

Odborné praxe studentů

Stáže lékařů

Stipendijní program

Chceš pobírat při studiu 10.000,- Kč měsíčně a neřešit malé kapesné?

Stipendijní program

Rezidenční místa

Nemocnice Prachatice, a.s. průběžně vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání podpořená dotačním programem MZ ČR.

V tuto chvíli nejsou vypsána žádná výběrová řízení.

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“, který je dostupný po rozkliknutí.