Cizinci

Cizí státní příslušníci potřebují k lékařskému ošetření

  • Osobní doklady
  • Průkaz pojištěnce české zdravotní pojišťovny nebo EHIC (evropské doklady o zdravotním pojištění)
  • Doklad o komerčním pojištění s pojistnými podmínkami