Ortopedická JIP

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ambulance bolesti 
Objednávání každý pracovní den mezi 7:30 – 8:30 – 388 600 286, 702 125 050.

Q
M

Kontakt

Ortopedická JIP

Prim. MUDr. Martin Stárek

Prim. MUDr. Martin Stárek

Primář

telefon: +420 388 600 393
e-mail: starek@nempt.cz

Petra Cinádrová

Petra Cinádrová

Vedoucí sestra

telefon: +420 388 600 393
e-mail: pcinadrova@nempt.cz

Informace a pravidla pro návštěvy

Vzhledem k typu pracoviště
a krátkému pobytu pacienta zde nejsou návštěvy povolené.

INFORMACE

Ortopedická jednotka intenzivní péče

Ortopedická JIP zajišťuje intenzivní pooperační péči o pacienty po výměně kolenních a kyčelních kloubů. Oddělení disponuje 5 centrálně monitorovanými lůžky s nepřetržitým zdravotnickým dohledem. Probíhá zde specializovaná pooperační péče včetně rehabilitace, která je s pacientem zahájena již první den po operaci. Pacienti jsou na OTO-JIP hospitalizováni nejméně 24 hodin po operaci dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Jakmile to zdravotní stav pacienta dovolí, je přeložen zpět na standardní ortopedické oddělení k další péči a pokračující rehabilitaci.

Kontakt

TELEFON

+420 388 600 393

TELEFON

+420 388 600 393