Oddělení následné péče

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ambulance bolesti 
Objednávání každý pracovní den mezi 7:30 – 8:30 – 388 600 286, 702 125 050.

Q
M

Kontakt

Oddělení následné péče

Nepřetržitě

MUDr. Irena Čerklová

MUDr. Irena Čerklová

Vedoucí lékař

telefon: +420 388 600 414
e-mail: cerklova@nempt.cz

Marie Pešlová

Marie Pešlová

Vedoucí sestra

telefon: +420 388 600 412
e-mail: peslova@nempt.cz

Bc. Renata Vandrovcová, DiS.

Bc. Renata Vandrovcová, DiS.

Zdrav.-sociální pracovnice

telefon: +420 388 600 413
telefon: +420 702 290 568
e-mail: vandrovcova@nempt.cz

Informace a pravidla pro návštěvy

Pondělí – Pátek

14:00 – 18:00

Neděle a svátky

13:00 – 18:00

Oddělení následné péče provozuje 27 zdravotních lůžek, z toho 6 lůžek sociální péče. Příjem je na základě doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice, ve výjimečných případech i na doporučení praktického lékaře z domova. Důvodem pro přijetí pacienta je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace, indikaci určuje ošetřující lékař akutního lůžka interního, chirurgického, ortopedického nebo gynekologického oddělení nemocnice. Jedná se o zdravotní stav, který již nevyžaduje léčbu na akutním lůžku, ale doléčení pod dohledem lékaře.

INFORMACE

Oddělení následné péče

Cíl pobytu na lůžku oddělení následné péče:

 • zlepšení zdravotního stavu
 • zlepšení mobility
 • nácvik soběstačnosti

To vše za účelem návratu pacienta do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení. U nevyléčitelně nemocných pacientů zajistit důstojný zbytek života, bez psychického a fyzického utrpení.

Lékařská péče:

 • zajišťuje vedoucí lékař oddělení, nebo jiný lékař akutního lůžka v době pohotovosti
 • péče je dostupná 24 h denně

Ošetřovatelská péče:

 • denně se provádí celková osobní hygiena
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka a uléhání, změně poloh)
 • pravidelné kontroly příjmu jídla a tekutin během dne
 • doplnění stravy dle potřeby pacienta nutričními doplňky stravy

Sociální pracovnice:

 • zajišťuje sociálně-právní poradenství
 • provádí sociální šetření u osob v nepříznivé sociální situaci
 • posuzuje sociální situaci pacientů ve vztahu ke zdravotnímu stavu pacientů a spolupracuje s rodinnými příslušníky, orgány veřejné správy, soudy….
 • podílí se na propuštění pacienta se zajištěním další péče a služeb potřebných po ukončení hospitalizace
 • pomáhá zajišťovat umístění v sociálních zařízeních
 • vede sociální záznamy ve zdravotní dokumentaci klienta

Rehabilitační péče:

 • na oddělení jsou denně přítomni 2 rehabilitační pracovníci, 1 fyzioterapeut a 1 pomocní pracovníci
 • dle ordinace lékaře se zaměřují na nácvik soběstačnosti, udržení a zlepšení mobility, zlepšení kondice pacient

  Fakultativní péče:

  • za poplatek lze pacientovi zajistit pedikúru, manikúru
  • doprava sanitním vozem za poplatek dle platného tarifu nemocnice (platba je vybírána pouze v případech, kdy není převoz indikován)

  Ubytování, oddělení má k dispozici:

  • 4x třílůžkové lůžkové pokoje bez vlastního sociálního zázemí pro nepohyblivé pacienty
  • 1x jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
  • 7x dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
  • 1x třílůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
  • lůžko si nelze předem vybírat, v případě možnosti lze změnit umístění pacienta
  • o umístění pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení, nebo vedoucí sestra oddělení dle aktuálního zdravotního a psychického stavu pacienta s ohledem na jeho potřeby a potřebu intenzity zdravotní a ošetřovatelské péče
  • strava je podávána k lůžku pacienta, v případě dobré mobility pacienta k jídelnímu stolu, lze servírovat i na společné jídelně oddělení na žádost pacienta

  Léčebný řád oddělení:

  • lékařské vizity denně, při akutním zhoršení stavu s dostupností lékaře 24 h denně
  • denně celková hygiena
  • 1x týdně koupel celého těla, umytí vlasů
  • 5 dní v týdnu kompletní provoz rehabilitace (pracovní dny v týdnu od 09:00 – 14:30 hod)
  • jídlo dle určené diety v rozsahu minimálně tří hlavních jídel

  Zdravotní služby:

  • hojení chronických ran
  • zlepšení výživy pacientů
  • řešení poruch polykání alternativním způsobem podávání stravy – zajišťujeme zavádění nasogastriské sondy, perkutánní gastrostomie, sipping
  • bazální stimulace (dle indikace lékaře)

  Kontakt

  TELEFON

  +420 388 600 411

  TELEFON

  +420 388 600 412