Ortopedicko-traumatologické oddělení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ambulance bolesti 
Objednávání každý pracovní den mezi 7:30 – 8:30 – 388 600 286, 702 125 050.

Q
M

Kontakt

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Nepřetržitě

Prim. MUDr. Martin Stárek

Prim. MUDr. Martin Stárek

Primář

telefon: +420 388 600 424
e-mail: starek@nempt.cz

Marie Kahudová

Marie Kahudová

Vedoucí sestra

telefon: +420 388 600 424
e-mail: kahudova@nempt.cz

Informace a pravidla pro návštěvy

Pondělí – Pátek

14:00 – 18:00

Neděle a svátky

13:00 – 18:00

INFORMACE

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Ortopedicko-traumatologické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění pohybového aparátu, a v současné době je jedním ze základních oddělení Nemocnice Prachatice, a.s.

Historie ortopedického oddělení sahá do 90. let minulého století, kdy v rámci dostavby nového pavilonu nemocnice postupně vznikala jednotlivá oddělení a v rámci chirurgického oddělení fungoval ortopedický ordinariát a začaly se provádět elektivní operace včetně náhrad velkých kloubů.

V roce 2013 pak získala Ortopedie statut samostatného oddělení pod vedením prim. MUDr. Zdeňka Krátkého. Od roku 2021 ho vystřídal ve funkci prim. MUDr. Martin Stárek. Od roku 2022 je naše pracoviště akreditované pro obor Ortopedie a Traumatologie pohybového ústrojí. Ročně projde našimi operačními sály  950 – 1000 pacientů (z toho 350 – 500 kloubních náhrad včetně reoperací) a ošetříme  na 7000 – 8000 ambulantů s trvalým nárůstem.

V současné době oddělení disponuje jedním aseptickým operačními sálem v denním provozu a dalším sálem pro operace infekčních stavů. Na jedné standardní stanici je celkem 26 lůžek. Oddělení od 14. února 2023 otevřelo samostatnou jednotku intenzivní a pooperační péče s pěti lůžky. Péče je zajišťována celkem šesti lékaři.

Od září roku 2023 mohou pacienti po náhradách velkých kloubů využít v naší nemocnici i lůžek se zvýšenou rehabilitací na oddělení následné péče.

Jednou z hlavních náplní naší práce je péče o pacienty s artrózou velkých kloubů. U méně závažných stavů provádíme léčbu v ambulantním režimu, která cílí především na zpomalení průběhu onemocnění, snížení bolestivosti a zlepšení funkce kloubu.
Operační léčba méně pokročilých stádií může spočívat v korekci osy končetiny. Díky ní jsme schopni odlehčit nejvíce postiženým  a přetíženým částem kloubu a zátěž rovnoměrně rozložit na celý kloub. Jedná se o záchovné operace s cílem zastavit artrotický proces v kolenním kloubu, změnit deformovanou osu končetiny, zmenšit  bolestivost, zlepšit hybnost a oddálit tak nutnost implantovat umělou kloubní náhradu. Jsou to tzv. korekční osteotomie v oblasti kolena. Další možností je náhrada pouze více postižení části kloubu pomocí tzv. hemiartroplastiky. V indikovaných případech je tento výkon méně invazivní s kratší dobou rekonvalescence.
V pokročilých stádiích artrózy provádíme náhrady kyčelních a kolenních kloubů a to včetně komplexních revizních operací.

Náhrady kyčelních a kolenních kloubů:
Jedná se o výkony, které probíhají v celkové nebo epidurální anestezii a trvají kolem 60 minut. K přístupu do kloubu je nutný cca 15cm kožní řez. Opotřebené kloubní plochy jsou odstraněny pomocí ortopedické oscilační pily nebo frézy a nahrazeny umělým kloubním implantátem s nebo bez použití cementu. Hlavní nosné komponenty endoprotézy jsou kovové, styčné plochy mohou být také z polyetylénu nebo z keramiky. Velikost implantátu je volena individuálně v souladu s anatomií každého jednotlivce.
Podle současných moderních trendů aplikujeme před ukončením operace do kloubu léky, které mají pozitivní efekt na krevní ztráty, bolest a riziko tromboembilických komplikací.
První až druhý pooperační den pacient tráví na jednotce intenzivní péče. Dále následuje překlad na standardní oddělení, přičemž již na JIPu je zahájena časná rehabilitace zaměřená na nácvik chůze, koordinaci, obnovení svalové síly a rozsahu pohybu. Váš lékař Vám sdělí, zda je chůze o berlích možná s plným došlapem nebo s odlehčením a jakým pohybům byste se zpočátku měli vyvarovat..
Zpravidla jsou pacienti propuštění do domácího léčení kolem 5.- 9. pooperačního dne a následně zváni do naší ambulance k pravidelným kontrolám.

 

Další oblast našeho zájmu tvoří sportovní ortopedie, kam spadají akutní či chronická poranění a onemocnění pohybového aparátu – především kloubní chrupavky, menisků, vazů, svalů, šlach a kostí.
Ve většině případů, kdy je nutná operace, jsme schopni provést výkon artroskopicky nebo miniinvazivně. V souladu s moderními postupy se snažíme ve velké míře o zachování a o rekonstrukci poškozených struktur (menisků, vazů).
Koleno s poškozenou chrupavkou není vždy odsouzeno k umělé kloubní náhradě. Existuje řada kloub zachovávajících výkonů, které dokáží navodit obnovení chrupavčité tkáně (chondroplastika, návrty chrupavky, autologní transplantace chondrocytů, AMIC, OATS). Rozhodnutí o vhodnosti těchto postupů je však přísně individuální.
Zabýváme se také patelofemorálním kloubem, jehož poruchy se mohou projevovat různými symptomy od bolestí v přední části kolene až po nestabilní čéšku s tendencí k vykloubení. Příčin těchto stavů bývá více a mohou se vzájemně kombinovat. Úspěšné léčbě tak musí předcházet jejich přesná analýza. Typickými léčebnými výkony bývají: plastika závěsného aparátu pately, terapie chrupavky, transfer úponu patelární šlachy, korekce osy končetiny.
V oblasti ramenního kloubu nejčastěji řešíme poškození šlach tzv. rotátorové manžety, nestabilitu, impingement syndrom, patologie dlouhé šlachy bicepsu a patologie akromioklavikulárního skloubení. V případě trhliny v rotátorové manžetě provádíme v indikovaných případech její rekonstrukci.

Artroskopie kolenního/ramenního kloubu:
Při artroskopii zavádíme v celkové nebo epidurální anestezii do kloubu cestou miniaturních kožních řezů speciální kamerový systém a artroskopické nástroje, které nám umožňují operovat bez zbytečného poranění okolních tkání. Pacient tak operaci lépe toleruje a rekonvalescence probíhá rychleji.
Na začátku každé artroskopie provádíme standardizovaný diagnostický průchod kloubem s přímou vizualizací a posouzením všech důležitých kloubních struktur, který nám umožní si potvrdit nebo upřesnit pacientovu diagnózu.
Terapeutické spektrum artroskopických výkonů je velmi široké. Vhodnou metodu je nutné vždy volit individuálně. Od ní se odvíjí i doba trvání operace (20 – 120 min) a následné hospitalizace (1 – 4 dny). Ošetřující lékař Vám přesně vysvětlí pooperační režim. Například po jednoduché artroskopii kolene bez rekonstrukčního výkonu Vám doporučíme chůzi o berlích s odlehčením v prvních dnech. Ortéza ani omezení pohybu nebývají nutné. Složitější rekonstrukční výkony si naopak vyžadují odlehčování končetiny a/nebo nošení ortézy s omezeným rozsahem pohybu v řádu týdnů.
Po ukončení hospitalizace jsou pacienti zváni do naší ambulance k pravidelným kontrolám.

Do spektra našich výkonů dále patří:
– chirurgie hlezna a nohy (především korekce deformit přednoží, např. hallux valgus)
– chirurgie ruky (syndrom karpálního tunelu, lupavých prstů, apod.)
– septická ortopedie
– dětská ortopedie

 

Orientační čekací doba na provedení výkonů:

Totální endoprotéza…………………..…… do 1 roka
Artroskopie ………………………………………… 4-6 týdnů
Osteotomie, UNI koleno..……………….. 4-6 týdnů

 

Na našem oddělení máte možnost objednat si nadstandardní pokoj na tel: 388 600 424.

Akreditace

Ortopedie

Kontakt

TELEFON

+420 388 600 330

TELEFON

+420 388 600 424