ARO a JIRP

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ambulance bolesti
Objednávání každý pracovní den mezi 7:30 – 8:30 – 388 600 286, 702 125 050.
Q
M

Kontakt

ARO a JIRP

Nepřetržitě
Prim. MUDr. Petr Růžička

Prim. MUDr. Petr Růžička

Primář

telefon: +420 388 600 480
e-mail: ruzicka@nempt.cz

Božena Jarošová

Božena Jarošová

Zastupující vedoucí sestra JIP

telefon: +420 388 600 132
e-mail: jarosova@nempt.cz

Blanka Fafejtová

Blanka Fafejtová

Vedoucí sestra ARO

telefon: +420 388 600 241
e-mail: fafejtova@nempt.cz

Informace a pravidla pro návštěvy

Pondělí – Neděle

preferujeme čas
14:00 – 17:30

Vzhledem k rozlehlosti našeho okresu a nedostatečné infrastruktuře jsou pravidla pro návštěvy poněkud volnější než na pracovištích obdobného typu, o to více Vás žádáme o jejich respektování:

  • Návštěvní hodiny nejsou pevně dány, nicméně prosíme preferujte odpolední čas (14:00-17:30).
  • Každý návštěvník se musí obléci do ochranných pomůcek (návleky, empír), před příchodem a po odchodu z boxu si umýt ruce desinfekcí z aplikátoru vedle dveří a musí respektovat další bariérová opatření dle pokynů sester.
  • V boxu nesmí být více než dva návštěvníci najednou.
  • Doba návštěvy by neměla přesahovat 30 minut.
  • Děti do 6 let mají na oddělení vstup zakázán.

Tato pravidla mohou být ve výjimečných případech upravena po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Telefonické informace podáváme osobě určené pacientem v dokumentaci po předchozím osobním setkání a prokázání totožnosti na základě obdrženého hesla.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Centrální Jednotka intenzivní péče je určena pro pacienty u nichž dochází nebo hrozí selhání jedné, nebo více životních funkcí a toto selhání je ovlivnitelné další léčbou. Intenzívní péče o pacienty v rámci nemocnice je zajišťována centrálně na 14-ti lůžkové stanici, z nichž tři až čtyři  lůžka jsou vyčleněna pro resuscitační péči. Tento systém umožňuje úzkou spolupráci mezi lékaři všech odborností a vyšší odbornou úroveň všech zdravotnických pracovníků. Vedoucím lékařem je primář ARO, dále zde pracují lékaři jednotlivých oborů (chirurgie, interna, ortopedie, gynekologie, pediatrie), sestry pracující na oddělení jsou specializovány na problematiku intenzivní péče.

 

Pro resuscitační lůžka jsou k dispozici přístroje pro podporu dýchání (ventilátory), monitoraci a optimalizaci funkce srdce, nahrazující funkci ledvin (kontinuální dialýza), regulující tělesnou teplotu a řada dalších. Všechny přístroje odpovídají nejpřísnějším měřítkům a jsou pravidelně obměňovány a modernizovány.

Kromě práce na lůžkovém oddělení poskytujeme i ambulantní péči (proplachy cytoportů, zavádění PEGu, výměny tracheostomických kanyl) a samozřejmostí je i trvalá přítomnost resuscitačního týmu pro potřeby nemocnice.

Anesteziologický úsek

Anesteziologický úsek zajišťuje přiměřený druh znecitlivění pro potřeby všech operačních a některých diagnostických výkonů.
Pravidelně poskytujeme anesteziologickou péči na třech centrálních operačních sálech, porodním operačním sále (tzv. císařské řezy) a kolonoskopickém pracovišti. Dále dle potřeby na chirurgické ambulanci, gastroskopickém pracovišti, JIRP (kardioverze) a radiodiagnostickém pracovišti. Dále poskytujeme 24 hodin denně servis u tzv. bezbolestných porodů technikou nepřetržitého podávání anestetik do páteřního kanálu (“epidurální“ znecitlivění).
Využíváme jak technik celkové anestezie (narkózy) podávané na špičkových anesteziologických přístrojích s použitím nejmodernějších anestetik dostupných na evropském trhu, neuroaxiálních blokád (subarachnoidální, epidurální), tak metod regionální (svodné) anestezie. Možná je i kombinace uvedených metod k zajištění bezbolestnosti po operačním výkonu. Ročně podáme přes 3000 anestezií.

Kontakt

Email

TELEFON

+420 388 600 132

Email

TELEFON