Dětské oddělení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ambulance bolesti 
Objednávání každý pracovní den mezi 7:30 – 8:30 – 388 600 286, 702 125 050.

Q
M

Objednání

Dětské oddělení

MUDr. Lenka Pěstová

MUDr. Lenka Pěstová

Primářka

telefon: +420 388 600 124
e-mail: lenka.pestova@nempt.cz

Bc. Šárka Hečková

Bc. Šárka Hečková

Vedoucí sestra

telefon: +420 388 600 124
e-mail: heckova@nempt.cz

Informace a pravidla pro návštěvy

Pondělí – Neděle

preferujeme čas

14:00 – 17:30

Návštěvy dětí

Doporučené návštěvní hodiny dětí jsou denně od 14:00 – 18:00, po domluvě se zdravotnickým personálem je možné dítě navštívit kdykoliv.

Doprovod dětí

Oddělení má vyčleněno 5 lůžek ve čtyřech pokojích pro doprovod dětí. S dítětem může být hospitalizován jeden z rodičů či prarodičů dle možnosti. Přednost mají kojící matky a rodiče do 6-ti let věku dítěte. Z epidemiologického a zdravotního rizika nedoporučujeme pobyt těhotným ženám.
Jsou-li pokoje pro doprovod obsazeny, snažíme se vyjít vstříc i dalším zájemcům, je-li to možné uložíme je provizorně na pokoje pro děti.
Cena pro doprovod dětí nad 6 let, není-li dítě handicapované  je 300,- Kč / den.

 

Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí byla schválena na I. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v květnu 1988.

 • Děti mají být přijímány do nemocnice pouze tehdy, jestliže péče, kterou vyžadují, jim nemůže být stejně dobře poskytnuta doma, nebo při denní hospitalizaci.
 • Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče nebo jejich zástupce.
 • Ubytování by mělo být nabídnuto všem rodičům a ti by měli být podporování v tom, aby zůstali. Pro rodiče by to nemělo být finanční zátěží a neměli by trpět ztrátou výdělku. Aby se mohli podílet na péči o své dítě, měli by být rodiče trvale informováni o chodu oddělení a měla by být podporována jejich aktivní účast.
 • Děti a rodiče mají právo být informováni způsobem odpovídajícím jejich věku a úrovni chápání. Měla by být učiněna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.
 • Děti a rodiče mají právo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkajících se péče o ně. Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.
 • Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých. Pro návštěvníky dětských oddělení by neměla platit žádná omezení, pokud se týká věku.
 • Děti mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.
 • O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.
 • Kontinuita péče by měla být zajišťována týmem pečujícím o děti.
 • S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být vždy respektováno.

K příjmu dítěte k hospitalizaci je nutné

 • platný průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení ošetřujícího lékaře (neplatí u akutní hospitalizace)
 • před plánovanou operací předoperační vyšetření včetně laboratorních výsledků
 • léky které užívá

Doporučené

 • věci osobní hygieny (mýdlo, zubní kartáček, pastu, hřeben, ručník)
 • župan, pyžamo
 • obuv na přezutí
 • oblíbenou hračku
 • školním dětem sešity, učebnice, potřeby na psaní
 • při společném pobytu doprovodu s dítětem – doprovod OP, domácí oděv, obuv na přezutí, hygienické potřeby
 • vlhčené ubrousky pro kojence

Tiskopisy ke stažení

Naleznete v sekci Pacient > Dokumenty ke stažení.

Dětské oddělení

Dětské oddělení je jedním ze základních oddělení Nemocnice Prachatice, a.s. Poskytuje zdravotní péči dětem od narození do 19 let věku. Zajišťuje ambulantní péči a pohotovostní službu pro děti z celého okresu. V pohotovostní službě je přítomen jeden lékař, který má současně na starost dětské a novorozenecké oddělení. Čekací doba na ošetření se tedy odvíjí od naléhavosti ambulantního případu a práce na obou odděleních. Organizační členění je: 13 lůžek pro děti, 5 lůžek pro doprovod dítěte, 9 lůžek pro novorozence. 

Certifikace

Dětské oddělení má certifikát pro vzdělávání studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, svou praxi zde vykonávají také studenti z Lékařské fakulty z Plzně, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice.a Bílé vločky (zdravotničtí záchranáři).

Specializované ambulance

Součástí oddělení je dětská ambulance, dětská kardiologická ambulance, dětská nefrologická ambulance a dětská neurologická ambulance.

Na dětském oddělení jsou hospitalizovány děti s interními chorobami, s úrazy, po chirurgických, ortopedických a urologických operacích, s infekčním onemocněním trávicího traktu apod. 

Funguje zde základní škola pro děti s povinnou školní docházkou. Pedagog se však věnuje i dětem předškolního věku. Pokud nemusejí být děti izolovány, mohou navštěvovat útulnou hernu. Za dětmi docházejí studentky SPGŠ a VOŠ sociálně-právní, připravují pro ně různé programy a vyplňují jejich volný čas.
Děti mají k dispozici TV, DVD přehrávač, Free WiFi, počítač, stolní hry, hračky, dostatek knih a časopisů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Každoročně nejsou malí pacienti ochuzeni o Mikulášskou nadílku.

Kontakt

Email

Email

TELEFON

+420 388 600 124

TELEFON