Lůžková část

1. OPERAČNÍ GYNEKOLOGIE

Na oddělení jsou přijímány pacientky na velké operace (vaginální a abdominální hysterectomie, laparoskopicky asistované vaginální hysterectomie, operace na adnexech atd.), a to k předoperační i pooperační péči. Hospitalizace trvá 5-6 dnů (den operace je den 0).
Dále jsou zde hospitalizovány pacientky na malé výkony, tzn. kyretáže, hysteroskopie, revize, interrupce, konizace, biopsie atd. Tyto pacientky odchází většinou týž den po výkonu domů (dle stavu pacientky) nebo si u nás 1-2 dny odpočinou.

Oddělení je tvořeno dvěma buňkami, každá buňka má dva dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zázemím. Všechny pokoje jsou vybaveny TV.

2. JIP

Intenzivní péče o pacientky po operacích, eventuelně o pacientky, vyžadující intenzivní péči z nějakého jiného důvodu. Po stabilizaci stavu jsou pacientky překládány na standardní lůžka.

3. KONZERVATIVNÍ GYNEKOLOGIE

Sem patří pacientky s gynekologickým onemocněním či problémy spojenými s těhotenství v I. a II. trimestru. Zabývá se též péčí o pacientky se záněty a nádory ženského traktu. K řešení různých druhů onemocnění využíváme přítomnost dalších specializovaných pracovišť na mimořádné odborné úrovni. Zejména onkologii, chirurgii, urologii, atd.

4. RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ

Na oddělení jsou hospitalizovány pacientky s rizikovým či patologickým těhotenstvím. Návrh dalších opatření, rozhodnutí o eventuelním průběhu hospitalizace či způsobu vedení porodu. Ve výjimečně vzácných a závažných případech je zajištěna návaznost na velice úzce specializovaná konziliární a superkonziliární centra.

5. ŠESTINEDĚLÍ

Po spontánních a operačních porodech se umisťují pacientky na oddělení šestinedělí. Zde o ně pečují kromě lékařů také porodní asistentky a dětské sestry z novorozeneckého oddělení.
Délka pobytu závisí na zdravotním stavu nedělky a dítěte. Samotné propuštění se v každém případě řídí zdravotním stavem maminky a děťátka. V naší porodnici praktikujeme ROOMING-IN, to znamená, že maminky mají po porodu miminko 24 hodin u sebe, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. V co nejkratší době po porodu, po krátkém ošetření novorozeného miminka, přikládáme ještě na porodních sálech miminko k prsu matky.
Po spontánních porodech je průměrná doba hospitalizace 3-5 dnů, po operačních porodech většinou 5-7 dní.

Oddělení je tvořeno:

  • 3 novými nadstandardními jednolůžkovými pokoji s elektrickým polohovacím lůžkem, vlastním sociálním zázemím, LED TV, lednicí, rychlovarnou konvicí, digitální váhou, volným WiFi připojením
  • 3 buňkami, každá buňka je tvořena jedním jednolůžkovým pokojem a jedním dvoulůžkovým pokojem se společným sociálním zázemím.

Nadstandardní pokoje je možno zarezervovat při příjmu na porodní sál.

6. PORODNÍ SÁLY

Porodní sál disponuje celkem třemi předporodními lůžky na dvou čekacích pokojích a dvěmi porodními boxy. K dispozici jsou pomůcky k porodu jako například porodnické balóny, stoličky, masážní pomůcky atd. K dispozici je také hydromasážní sprchový kout. Přítomnost tatínka či jiného člena rodiny u porodu je možná. Při fyziologickém porodu dbáme na to, aby miminko bylo již od prvních okamžiků po porodu v těsném kontaktu s maminkou a následně po jeho krátkém ošetření a po ošetření eventuelních porodních poranění je novorozenec přikládán k prsu. Po porodu zůstává maminka eventuelně i s doprovodem v porodním boxu a pokud je její stav stabilizován, je po dvou hodinách od porodu přeložena na oddělení šestinedělí. Maminkám v průběhu porodu můžeme poskytnout tlumení bolestí formou tzv. spinální nebo epidurální analgesie, která je dostupná po celých 24 hodin, provádí ji lékař ARO, nejedná se o nadstandardní hrazenou službu. Porodnice také umožňuje odběr pupečníkové krve.
V rámci předporodní přípravy probíhají pro nastávající rodiče prohlídky porodního sálu, po domluvě s personálem oddělení.