Perinatální péče o ženu s postižením

V naší nemocnici na Gynekologicko-porodnickém oddělení umožňujeme přítomnost asistenčního psa a nepřetržitou přítomnost doprovázející osoby.

Podporujeme bonding (dle zvážení lékaře a dle zdravotního stavu rodičky).

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje bezbariérovým přístupem:

  • výtah
  • bezbariérový přístup do sprchy
  • stravování na pokoji
  • poskytování hygieny na lůžku

Nemocnice je vybavena tabletem pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením.