Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení je součástí gynekologicko – porodnického oddělení. Disponuje 9-ti lůžky a je velmi dobře přístrojově vybaveno. K dispozici je nové moderní vybavení a přístroje:

  • nové inkubátory
  • moderní postýlky
  • výhřevná lůžka včetně fototerapie
  • výhřevné podušky
  • bilirubinometr (nezatěžující orientační měření hladiny “kožního” bilirubínu)
  • kardiomonitor
  • pulzní oxymetr (dostatečné nasycení krve kyslíkem)

V každé postýlce je umístěn apnoemonitor (hlídání dechu dítěte), který v případě jakékoliv nepravidelnosti upozorní hlasitým zvukovým signálem.

První ošetření novorozence po porodu provádí dětská sestra a dětský lékař v novorozeneckém boxu na porodním sále. Způsob navázání kontaktu mezi matkou a dítětem se řídí aktuálním stavem dítěte a přáním matky. Miminko přikládáme k prsu co nejdříve.

O fyziologické novorozence i novorozence, vyžadující sledování a zvýšenou péči, se starají dětské sestry spolu s dětskými lékaři. Sestry učí a pomáhají maminkám v péči o miminko v režimu rooming-in (matka s dítětem). Maminky mají na oddělení k dispozici vše potřebné k péči o novorozence – kosmetiku, prádlo včetně rychlozavinovaček a plenkových kalhotek.

Má-li matka zpočátku nedostatek mateřského mléka, můžeme jí s jejím souhlasem nabídnout mateřské mléko z mléčné banky, které odebíráme od řádně vyšetřených a spolehlivých matek. Mléko je pasterizováno, před i po pasterizaci mikrobiologicky vyšetřeno.

Provádíme všechna povinná i doporučená screeningová vyšetření novorozenců.

Kojení všemožně podporujeme. Většina dětí odchází z porodnice plně kojena, jen asi 15% s částečným dokrmem. Maminky mají možnost se v případě jakýchkoliv dotazů (problémy s kojením, péče o dítě) kdykoliv spojit s dětskými sestrami a požádat o radu.

Ultrazvuková vyšetření kyčelních kloubů novorozenců

ORDINAČNÍ DOBA

Den Čas Lékař Kontakt
Čvrtek  13:00 – 14:00 Prim. MUDr. Zdeněk Krátký +420 388 600 223
Budova č. 6a 2. patro
Pátek 08:30 – 10:00 MUDr. Karel Vastl