Výbor pro audit

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Ing. Lenka Dudová

Ing. Lenka Dudová

Ing. Jaroslava Pechová

Ing. Jaroslava Pechová

dat.nar. 21. 2. 1952
betem Voskovcova 1658
252 28 Černošice

dat.nar. 4. 8. 1953
bytem V bytovkách 1626/7
104 00 Praha 10

dat.nar. 22. 6. 1950
bytem Pod Strání 2221/20
100 00 Praha 10