Povinná publicita

2023


Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2023 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem neinvestiční dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby:

„Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.“

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 857 000,- Kč.

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.

TZ-Socialni_sluzby_poskytovane_ve_zdravotnickych_zarizenich_luzkove-pece_2023.pdf


2022


Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2022 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následující činnosti Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby:

„Pohotovostní služba na ambulancích (ÚPS).“

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 5 100 000,- Kč z celkového rozpočtu   15 296 450,- Kč.

Pohotovostní služba na ambulancích představuje veřejnou službu, která není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.

TZ-Pohotovostni_sluzba_na_ambulancich_2022.pdf


2021


Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2021 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následující činnosti Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby:

„Pohotovostní služba na ambulancích (ÚPS).“

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 9 700 000,- Kč. Pohotovostní služba na ambulancích představuje veřejnou službu, která není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.

TZ-Pohotovostni_sluzba_na_ambulancich_2021.pdf


2020


Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2020 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby:

„Lékařská pohotovostní služba (LPS) a Pohotovostní služba na ambulancích (ÚPS).“

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 9 500 000,- Kč z celkového rozpočtu 12 069 000,- Kč.

Lékařská pohotovostní služba a pohotovostní služba na ambulancích představují veřejnou službu, která není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.

 

Kontakt pro novináře:
Bc. Iva Nováková, MBA
+420 702 210 238
novakova.iva@nemcb.cz

2019