Provozně-technické oddělení

Jan Švík, MBA

Jan Švík, MBA

Vedoucí provozně-technického oddělení

telefon: +420 388 600 277
e-mail: svik.jan@nempt.cz

Jiří Brázda

Jiří Brázda

Vedoucí údržby

telefon: +420 388 600 283
e-mail: brazda@nempt.cz

Zdeněk Kott

Zdeněk Kott

Správa budov, ploch a energií

telefon: +420 388 600 282
e-mail: kott@nempt.cz

Pavla Tomanová DiS.

Pavla Tomanová DiS.

Vedoucí stravovacího provozu

+420 388 600 243
tomanova@nempt.cz

Růžena Mílová

Růžena Mílová

Vedoucí úklidu

telefon: +420 388 600 190
e-mail: milova@nempt.cz

Anna Kleinová

Anna Kleinová

Vedoucí prádelny

telefon: +420 388 600 160
e-mail: kleinova@nempt.cz

Jitka Dvořáková

Jitka Dvořáková

Dispečerka DZS

telefon: +420 388 600 338
e-mail:dvorakova@nempt.cz

Úsek obslužných činností nemocnice

Pod provozně technické oddělení spadají veškeré obslužné činnosti nemocnice: ústavní kuchyně, ústavní prádelna, technické oddělení a oddělení údržby, dopravní zdravotní služba, bytové hospodářství, odpadové hospodářství, oddělení úklidu, oddělení recepce, podatelna a úsek údržby venkovních ploch. Celkově zde pracuje na 112 zaměstnanců, z toho šest vedoucích jednotlivých oddělení.

Oddělení údržby a technické oddělení

Na oddělení údržby pracuje tým vodoinstalatérů, elektrikářů mechaniků, strojařů a zámečníků, který má na starosti celkový technický chod celé nemocnice. Počínaje rozvody vody a kanalizace, rozvody elektrické energie, topení, chlazení a klimatizace, rozvody mediciálních plynů, veškeré opravy a montáže, stěhovací práce, míchaní roztoků pro hemodyalízu až po držení požární hlídky. V nemocnici je 24 hodinová služba, která je kdykoliv dostupná odstranit problém. Technické oddělení vede přesnou evidenci zdravotnických přístrojů, jejich kontroly a BTK. Oddělení správy budov, ploch a energií administrativně spravuje veškerý nemovitý majetek nemocnice a zabezpečuje administrativu s dodavateli plynu a elektrické energie.

Oddělení ústavní kuchyně

Pracují zde nutriční terapeutky, kuchařky, pomocné kuchařky, skladnice a personál rozvozu stravy. Nutriční terapeutky připravují jídelníčky dle léčebných diet a norem pro pacienty, zaměstnance a externí odběratele, kuchařky vaří stravu (obědy, večeře), servírují ji, pomocné kuchařky dělají veškeré přípravné práce (např. příprava zeleniny, příprava a servírování snídaní atd.), skladnice objednává, přijímá a vydává potraviny pro vaření a rozvozáři rozváží a sváží tablety (skříně s jídlem) na jednotlivá oddělení, vyprazdňují nádobí z tabletů a dávají jej do myčky, zajišťují úklid prostor a manipulaci s odpadem. Vedoucí oddělení je vedoucí stravovacího provozu (nutriční terapeutka). Přímo na kuchyni je šéfkuchařka, která zde řídí dění a personál a zodpovídá za kvalitu a správnost stravy. Průměrně se v ústavní kuchyni denně uvaří 400 obědů.

Oddělení úklidu

Pracují zde provozní pracovnice úklidu – uklízečky. Provádí úklid a dezinfekční činnosti dle harmonogramu činností na přidělených odděleních, ambulancích a dalších provozech nemocnice. Mají též na starost manipulaci a odvoz odpadu včetně zdravotnického (nebezpečného) do soustřeďovacích prostorů k jeho následné likvidaci.

Oddělení ústavní prádelny

Na oddělení ústavní prádelny pracují provozní pracovnice a pracovníci prádelny, šičky a pracovník rozvozu prádla. Pradleny manipulují s prádlem, obsluhují pračky, sušičky, žehličky, mandl a starají se o sklad prádla, jeho  výdej a příjem. Šičky opravují poškozené oděvy a prádlo. Rozvozář prádla sváží špinavé a rozváží vyprané prádlo po jednotlivých oddělení nemocnice a pomáhá při manipulaci s mokrým těžkým prádlem. Průměrně za rok vypereme, usušíme a vyžehlíme kolem 200 tun prádla.

Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba zajišťuje transport pacientů na odborná vyšetření do nemocnice a jiných zdravotnických zařízení po celé ČR, na vyšetření k odborným lékařům, domů po ukončení hospitalizace, na hemodialýzu, do rehabilitačních a lázeňských zařízení a zajišťuje i transport biologického materiálu.

Řidiči jezdí nejen v rámci spádové oblasti naší nemocnice, ale i v rámci celé České republiky. Vozový park disponuje deseti sanitkami  (Ford, VW, Renault) . Máme tým osmi zkušených řidičů, kteří mají veškerá potřebné  vzdělání, školení a kurzy.  Ročně přepravíme cca 14.500 pacientů a najezdíme při tom cca 370.000 Km.  Sanitky jsou vybaveny veškerou výbavou dle vyhlášky 296/2012 Sb. a ČSN EN1789 povinnou zdravotnickou výbavou včetně AED. Sanitky jsou pohodlné, plně klimatizované a pro pacienty komfortní.

Oddělení dopravy mimo převoz pacientů zabezpečuje dalšími vozidly také vnitropodnikovou logistiku (rozvoz vypraného prádla, rozvoz obědů externím zákazníkům, převoz nábytku, odvoz ostatního odpadu) a spravuje vozový park nemocnice.

Bytové hospodářství

Nemocnice disponuje celkem 48 služebními byty pro své zaměstnance všech profesí, dislokovaných v různých lokalitách Prachatice. Byty jsou plně obsazené, udržované a nájemné zde velmi příznivé. Provádíme veškerou administrrativu ke správě, děláme odečty energií a tvoříme roční vyúčtování.

Odpadové hospodářství

Provádíme veškerou legislativou vyžadovanou administrativu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Oddělení recepce

Pod úsek obslužných činností spadá též oddělení recepce. Zde pracuje tým několika pracovnic a pracovníků, kteří jsou těmi prvními jenž vás uvítají při vstupu do hlavního vchodu nemocnice a vždy vám rádi poradí. Starají se o příjímání a přepojování  telefonních hovorů, které jdou na ústřednu, obsluhují parkovací systém nemocnice, drží 24 hodinovou pohotovost po vyhlášení traumatologického plánu, krizových situací a ohlašovny požárů. Uzamykají a odemykají prostory v objektu a vydávají kupóny na pohotovostní poplatky.

Oddělení podatelny

Na tomto oddělení se staráme o veškerou agendu podatelny, poštovních a balíkových služeb, spisovou službu, příjímání faktur a datových schránek a realizaci drobných nákupů pro oddělení nemocnice.

Oddělení správy majetku a výkaznictví DZS 

Na tomto oddělení se staráme o účetní správu a evidenci majetku nemocnice a inventury. Další rozsáhlou činností, kterou oddělení provádí  je účetní správa a vykazování jízd, sledování nákladů, kilometrů  a spotřeby pohonných hmot našich sanitek dopravní zdravotní služby a všech dalších služebních vozidel.

Provozní oddělení 

Na tomto oddělení se staráme o veškerý svoz a rozvoz odběrů, vzorků, biologického a dalšího materiálu pro naše laboratoře. Provádíme zde mobilní sběr nebezpečných (zdravotnických) odpadů od subjektů soukromých ambulancí a jeho dovoz k likvidaci oprávněné společnosti. Rozvážíme obědy a prádlo externím odběratelů naší kuchyně a prádelny.

Údržba venkovních ploch

Na tomto oddělení se staráme o všechny venkovní plochy areálu nemocnice. Provádíme úklid veřejných prostranství (komunikace, chodníky, schody, koše apod.), v zimním období posyp veřejných komunikací, chodníků, schodů a parkoviště, odklízení sněhu. Na jaře a v létě sečení, hrabání a odvoz trávy,  údržbu a běžný servis zahradní techniky. Nákupujeme, dovážíme a manipulujeme s potřebami pro zahradu (půda, kůra, hnojiva atd.). Staráme se o rostliny a zeleň (sázení, pletí, stříhání, zalévání apod.) udržujeme dřeviny. Provádíme manipulaci, vážení a přípravu nebezpečného (nemocničního) odpadu k odvozu k likvidaci, úklid, údržbu a dezinfekce prostor pro soustřeďování nebezpečného (nemocničního) odpadu dle harmonogramu činností. Pomáháme oddělení údržby (stěhování, nakládání těžších břemen, odvoz do sběrného dvora) případně v prádelně.