Veřejné zakázky

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Aktuální přehled veřejných zakázek vypsaných Nemocnicí Prachatice, a.s.

Portál veřejných zakázek vypsaných Nemocnicí Prachatice, a.s.

 


Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.

Druh: Dodávky

Popis:Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 samostatných částí. Každá část předmětu bude hodnocena samostatně, a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena samostatná smlouva.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 589 348,00 Kč

Druh ZŘ: Otevřené řízení

Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo VZ ve Věstníku: Z2018-013033

Datum ukončení příjmu nabídek: 01.06.2018 11:00:00

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části: Ano

Dokumentace ke stažení:

01 Identity management system – Podepsané zadávací podmínky 

02 Docházkový systém – Podepsané zadávací podmínky 

03 Stravovací systém – Podepsané zadávací podmínky 

04 Document management system (ECM), Spisová služba, eIdas – Podepsané zadávací podmínky 

05 Systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a plánování rehabilitační péče – Podepsané zadávací podmínky 

06 PACS – Podepsané zadávací podmínky 

07 UTM zařízení Firewall nové generace – Podepsané zadávací podmínky 

08 Filtrace webového provozu pro bezpečný a efektivní Internet – Podepsané zadávací podmínky 

09 Inovace serverového vybavení – Podepsané zadávací podmínky 

10 Bezpečné datové úložiště – Storage – Podepsané zadávací podmínky 

 


Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní zástavbou

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní zástavbou.

Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

Datum ukončení příjmu nabídek:  24.04.2018 10:00:00

Dokumentace ke stažení:

Potvrzená kupní smlouva

Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Sanity – odpovědi na dotazy

Sanity – výzva 

Sanity – zadávací podmínky  

Sanity – příloha č.1 – ceny  

Sanity – příloha č.2 – čestné prohlášení 

Sanity – příloha č.3 – smlouva 

Sanity – příloha č.4 – subdodavatelé

 

Odkaz na server PVU: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-2-ks-osobnich-vozidel-se-sanitni-nastavbou


Dodávka páteřních a segmentových switchů pro počítačovou síť

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka páteřních a segmentových switchů pro počítačovou síť“, kde předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření kupní smlouvy na dodávku Páteřních a segmentových Switchů pro počítačovou síť.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

Datum ukončení příjmu nabídek: změněno z 9.1.2018 10:00 kvůli doplňujícím dotazů a drobným opravám na 15.01.2018 10:00:00 

Kupní smlouva

Protokol o otevírání obálek

Rozhodnutí zadavatele

 

Prodloužení termínu podání nabídek

Korekce zadávacích podmínek

Odpovědi na dotazy

Doplňující dotazy jednoho z uchazečů

Zadávací podmínky VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídek k VZ malého rozsahu

Příloha č.1. – Krycí list

Příloha č.2 – Cenový souhrn

Příloha č.3 – Čestné prohlášení

Příloha č.4 – Návrh smlouvy o dílo

 


Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice“ , kdy Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede veřejnou zakázku podle výkazu výměr a zadávacích podmínek vč. přílohy č.1 a 2 veřejné zakázky malého rozsahu. Součástí plnění předmětu Smlouvy o dílo je dodávka a montáž, předání všech osvědčení, certifikátů a příslušné dokumentace umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a poskytnutí záruk pro dílo.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

Datum ukončení příjmu nabídek: 27.10.2017 10:00:00

 

Protokol o otevírání obálek a hodnocení

Rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější nabídce

 

Zadávací podmínky VZ malého rozsahu – Stavební úpravy

Výzva k podání nabídek k VZ malého rozsahu – Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice

Příloha č.1. – PD ve formátu PDF

Příloha č.2 – Vyjádření a stanoviska k PD

Příloha č.3 – Čestné prohlášení

Příloha č.4 – Smlouva o dílo

Příloha č.5 – SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

 


Dodávka Automatického imunohematologického analyzátoru umožňující statimová vyšetření pro OKB-H

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem poptávkového řízení  je dodávka dodávka Automatického imunohematologického analyzátoru umožňující statimová vyšetření pro oddělení OKB-H Nemocnice Prachatice,a.s. ve specifikaci v zadávacích podmínkách.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

Datum ukončení příjmu nabídek: 6.10.2017 11:00:00

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

 

Kupní smlouva – MEDISTA

Příloha ke KS Medista

 

Zadávací dokumentace VZ malého rozsahu

Specifikace

Čestné prohlášení

Smlouva

 


Dodávka hygienické bariérové pračky a generální oprava pračky PAC 121

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem poptávkového řízení  je dodávka hygienické barierové pračky a generální oprava pračky PAC 121 ve specifikaci v zadávacích podmínkách.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

Datum ukončení příjmu nabídek: 25.05.2017 10:00:00

Rozhodnutí zadavatele

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo

 

Výzva k předložení nabídky

Zadávací podmínky VZ malého rozsahu

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení

Cenový souhrn

 


Úpravy povrchu komunikací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.

Druh: Stavební práce

Popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních prací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s., jejichž rozsah je dán výkazem výměr na „Úpravy povrchu komunikací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“, zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky malého rozsahu a zejména Smlouvy o dílo. Bude proveden nový asfaltový povrch na komunikacích v areálu nemocnice.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: nezveřejněna

Druh ZŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne

Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy

Hlavní místo plnění: Jihočeský kraj

Předmět CPV: Stavební práce

Datum ukončení nabídek: 07.04.2017 10:00:00

URL veřejné zakázky: http://www.nempt.cz/verejne-zakazky

 

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek-podepsáno

Rozhodnutí zadavatele-podepsané

Smlouva o dílo

 

Editace 28.3.2017:

Na základě vzneseného dotazu od firmy Swietelsky stavební s.r.o. byly upraveny tyto dokumenty:

1-Dotaz od firmy Swietelsky stavební s.r.o.

Čestné prohlášení

Výzva k podání nabídky – oprava

Zadávací podmínky – oprava

Dokumentace ke stažení:

Výzva k podání nabídky 

Zadávací podmínky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení

Komunikace u rehabilitace – výkaz a výměr

Komunikace u rehabilitace – náčrt

Parkoviště u ambulance – výkaz a výměr

Parkoviště u ambulance – náčrt

Parkoviště u brány – výkaz a výměr

Parkoviště u brány – náčrt

Letecký snímek


Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího NIS FONS Akord

Výzva k jednání k jednacímu řízení bez uveřejnění ve smyslu §34, zák. č. 137/2006 Sb.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota: 161 000 Kč bez DPH

Datum ukončení příjmu nabídek: 24.03.2017 10:00:00

Dokumentace ke stažení:

Výzva k jednání

Záznam z jednání

Smlouva o dílo


Dodávka řízených switchů pro počítačovou síť

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem poptávkového řízení  je dodávka řízených switchů pro počítačovou síť v zadávací dokumentaci uvedeném počtu a specifikaci.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota: 547 800 Kč bez DPH

Datum ukončení příjmu nabídek: 17.06.2016 11:00:00

Dokumentace ke stažení:

Uzavřená kupní smlouva

Nové rozhodnutí zadavatele

Protokol o novém posouzení nabídek

Námitka k rozhodnutí zadavatele

Prohlášení Hewlett Packard Enterprise ČR k námitce

Rozhodnutí zadavatele 

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Switche – výzva k podání nabídky – poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Switche – zadávací dokumentace

Switche – čestné prohlášení

Switche – cenový souhrn

Switche – krycí list

Switche – kupní smlouva


Stavební práce v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních prací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. a to podle zpracované projektové dokumentace pro část 1 společností Ateliér G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec z prosince 2014 (z. číslo 32/14), pro část 2 společností Ateliér G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec z dubna 2015 (z. číslo 11/15) a pro část 3 společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice z dubna 2016 (z. číslo 20160401), zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, zejména Smlouvy o dílo.Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři samostatné části Část 1 označená „Odstavná plocha“, Část 2 označená „Spojovací chodba“, Část 3 označená „Centrální šatny“.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota: nezveřejněna

Datum ukončení příjmu nabídek: 27.05.2016 10:00:00

Informace o pověřené osobě: RECTE.CZ, s.r.o., Sídlo: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková, E-mail, telefon: recte@recte.cz, +420 597 461 313

Dokumentace ke stažení:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-prace-v-arealu-nemocnice-prachatice-a-s


Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní zástavbou

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní zástavbou. Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze k této zadávací dokumentaci.

Dokumentace ke stažení:

Sanity – kupní smlouva

Sanity – výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu 

Sanity – zadávací dokumentace 

Sanity – Přílohy k zadávací dokumentaci

Sanity – Odpovědi na dotazy

Rozhodnutí zadavatele


Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota:1 850 000 Kč bez DPH

Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 7 k této zadávací dokumentaci.

Dokumentace ke stažení:

Smlouva o dílo

Rozhodnutí zadavatele

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Výzva COS
Zadávací dokumentace COS
Příloha č. 1 – TITULNÍ LIST COS
Příloha č. 2 – KRYCÍ LIST COS
Příloha č. 3 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COS
Příloha č. 4 – SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA COS
Příloha č. 5 – PROHLÁŠENÍ COS
Příloha č. 6 – OBCHODNÍ PODMÍNKY COS
Příloha č. 7 – SPECIFIKACE COS
Příloha č. 8 SERVISNÍ FORMULÁŘ COS


Poptávkové řízení na dodávku vybavení školní zahrady firemní Mateřské školky

V rámci chystané firemní mateřské školky vyhlašujeme poptávkové řízení na dodávku vybavení školní zahrady MŠ. Celkový rozpočet na toto vybavení máme stanoven na 170 tis. Kč včetně DPH. Součástí dodávky je i doprava a instalace herních prvků na místo budoucí zahrady. Realizaci dodávky předpokládáme do konce září 2015. 

V přiložené tabulce je uvedena specifikace herních prvků, které bychom rádi do školní zahrady umístili. Pokud Vámi vyráběné či dodávané herní prvky mají malinko jiný název, rozměr či použité materiály, ale svou podstatou a funkcí splňují námi požadované varianty i všechny bezpečností a hygienické předpisy, pak na to bude pohlíženo tak, že vyhovují našemu zadání. 

V případě, že se rozhodnete pro účast ve výše uvedeném poptávkovém řízení na dodávku herních prvků do školní zahrady firemní mateřské školky, vyplňte prosím uvedenou tabulku Vaší nabídkou a zašlete ji zpět na adresu Nemocnice Prachatice, a.s., ředitelství nemocnice, Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice nejpozději do 31. 7. 2015

Poptávkové řízení – herní prvky

Příloha k poptávkovému řízení – specifikace herních prvků


Stavební úpravy a změna užívání stávajícího pavilonu č. 17 v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy a změna užívání stávajícího pavilonu č. 17 v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, č. zakázky 20150301.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota: 6 900 000,00 Kč

Datum ukončení příjmu nabídek: 08.07.2015 13:00:00

Informace o pověřené osobě: RECTE.CZ, s.r.o., Sídlo: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková, E-mail, telefon: recte@recte.cz, +420 597 461 313

Dokumentace ke stažení:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-a-zmena-uzivani-stavajiciho-pavilonu-c-17-v-arealu-nemocnice-prachatice-na-materskou-skolku-a-ubytovani-zamestnancu 


Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s. 2015 – ZAKÁZKA ZRUŠENA

Hodnota zakázky: 1 850 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s.

Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 7 k této zadávací dokumentaci.

 Dokumentace ke stažení:

ZRUŠENÍ ZAKÁZKY

Výzva

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – TITULNÍ LIST

Příloha č. 2 – KRYCÍ LIST

Příloha č. 3 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 4 – SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Příloha č. 5 – PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 6 – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 7 – SPECIFIKACE

Příloha č. 8 – SERVISNÍ FORMULÁŘ

Dotazy k zakázce

Odpovědi na dotazy k zakázce

 


Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice a.s., a to podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným projektantem Ing. Jiřím Reitknechtem, BRES spol. s r.o., nám. Republiky 1, 614 00 Brno z 01/2015 a dále podle zadávacích podmínek a obchodních podmínek zadavatele. Požadované práce a dodávky jsou přesně definovány v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Předpokládaná hodnota: 28.000.000 Kč.
Datum ukončení příjmu nabídek: 18.02.2015 16:00:00

Informace o pověřené osobě:RECTE.CZ, s.r.o., Sídlo: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková, E-mail, telefon: recte@recte.cz, +420 597 461 313

Dokumentace ke stažení:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-kotelny-nemocnice-prachatice-a-s


Zpracovatel projektové dokumentace k Rekonstrukci technologií kotelny Nemocnice Prachatice, a.s. 2014.

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k Rekonstrukci technologií kotelny Nemocnice Prachatice, a.s. 2014. Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 7 /včetně Studie proveditelnosti investičního záměru Nemocnice Prachatice – úprava tepelného zdroje, rozvodů tepla a vzduchotechnických zařízení, zpracované společností K-projekt Ing.Karlem Štěbetákem/, které vzhledem ke své velikosti budou případným zájemcům zaslány pouze na písemné vyžádání na adrese: kvetonova@nempt.cz.

Dokumentace ke stažení:

Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu

Doplňující informace k Výzvě

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele

Smlouva na zhotovení PD


Dodávka osobního vozidla se sanitní zástavbou

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního vozidla se sanitní zástavbou. Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze k této zadávací dokumentaci.

Dokumentace ke stažení:

Sanita – výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu

Sanita – zadávací dokumentace

Sanita – odpovědi na dotazy

Sanita – Kupní smlouva


Dodávka ultrazvukového přístroje pro RTG oddělení

Hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro snímkování na lůžku pro oddělení RTG zadavatele. Specifikace – požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 7 k této zadávací dokumentaci.

Dokumentace ke stažení:

Výzva

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – TITULNÍ LIST

Příloha č. 2 – KRYCÍ LIST

Příloha č. 3 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 4 – SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Příloha č. 5 – PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 6 – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 7 – SPECIFIKACE

Příloha č. 8 SERVISNÍ FORMULÁŘ

Smlouva Audioscan – dodávka UZ

Rozhodnutí zadavatele