Oddělení klinické biochemie a hematologie

M

Kontakt

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová

Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová

Primářka

+420 388 600 403
ambrozova@nempt.cz

Iveta Sýkorová

Iveta Sýkorová

Vedoucí laborantka

+420 388 600 410
sykorova@nempt.cz
Ing. Vlasta Pösingerová

Ing. Vlasta Pösingerová

Bioanalytik pro KB

+420 388 600 400
posingerova@nempt.cz

RNDr. Zdeněk Tokár

RNDr. Zdeněk Tokár

Bioanalytik pro hematologii a TS

+420 388 600 400
okbh@nempt.cz
Zdravotnická laboratoř OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. reg. č. ČIA 8009, je držitelem osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189.

Provádí základní i speciální  biochemická vyšetření biologických  materiálů, především krve, moče a likvoru za použití nejrůznějších moderních principů laboratorních metod. Dále provádí základní a speciální hematologická vyšetření a konzultační služby. Transfuzní úsek OKB-H zajišťuje krevní banku a zabývá se mj. výrobou předoperačních odběrů plné krve (AUT-PK). Je pravidelně dozorován SÚKL.

Zpracováváme biologický materiál:

  • nemocničních pacientů
  • ambulantních pacientů

V nepřetržitém provozu  je  provedeno cca 2000 analýz denně. Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je pravidelně sledována externími kontrolami kvality.

Ambulance zřízené při oddělení OKB-H

Metabolická (lipidová) ambulance a hematologická ambulance, které jsou zřízené při OKB-H, se nacházejí v bezprostředním sousedství OKB-H a mají svou vlastní čekárnu.

Zajišťují:

  • dispenzarizaci pacientů v primární prevenci poruch lipidového metabolismu
  • dispenzarizaci pacientů s hematologickými nemocemi
  • autologní odběry plné krve (dále jen AUT-PK), středa od 6:30 – 9:00 hod.

U předem objednaných pacientů lze dohodnout i jinou dobu návštěvy v ambulanci.

Laboratorní příručka

Prohlédnout laboratorní příručku

 

Kontakt

TELEFON

+420 388 600 403

TELEFON

+420 388 600 410