Oddělení lékařské mikrobiologie

Náš tým

MUDr. Eva Bžochová

MUDr. Eva Bžochová

Vedoucí lékař

telefon: +420 388 600 478
e-mail: bzochova@nempt.cz

Daniela Jilečková

Daniela Jilečková

Vedoucí laborantka

telefon: +420 388 600 474
e-mail: jileckova@nempt.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na ambulanci je nutné se vždy telefonicky objednat, a to i v případě opakované návštěvy, nebo „pouhého“ předepsání léků.

Q
M

Kontakt

Oddělení lékařské mikrobiologie

Provozní doba

Pondělí – Pátek

6:45 – 15:15

Sobota

07:00 – 13:00

Neděle

09:00 – 11:00

Lékařská mikrobiologie

Zdravotnická laboratoř Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) Nemocnice Prachatice, a.s. je akreditovaná dle požadavků ČIA pod č. 8165 dle ČSN EN ISO 15189 a pravidelně se účastní celostátního externího hodnocení kvality (EHK) s certifikací SZÚ.

V laboratoři jsou prováděna základní bakteriologická, sérologická, molekulárně-biologická vyšetření  biologického materiálu a testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám. Ve spolupráci s klinickými lékaři  jsou pak získané výsledky interpretovány ve vztahu k možným infekčním onemocněním. Jsou také podávány informace o možnosti a způsobu odběru vzorků a  jejich transportu do laboratoře. Vyšetření je možno provést též na vlastní žádost za úhradu.

OLM zajišťuje vyšetření biologických vzorků nejen pro jednotlivá oddělení a ambulance naší nemocnice, ale také pro praktické lékaře či specialisty prachatického okresu. Pro spolupracující lékaře poskytuje naše laboratoř odběrový materiál zdarma.

Pro epidemiologické účely jsou vyšetřovány stěry z nemocničního prostředí, kontrola sterility prostředí pro přípravu cytostatik v nemocniční lékárně a kontrola sterility pasterovaného mateřského mléka.

Součástí  laboratoře je Antibiotické středisko. Jeho činností je průběžné sledování rezistence mikrobů k antimikrobiálním látkám a poskytování konzultací k antibiotické terapii dle zásad racionální antibiotické politiky. Antibiotické středisko také schvaluje vázaná antibiotika a podílí se na sledování nákaz spojených se zdravotní péčí v Nemocnici Prachatice, a.s.

OLM nemá odběrovou místnost.

Akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189:213

Kontakt