Radiodiagnostické oddělení

M

Kontakt

Radiodiagnostické oddělení

Telefon

Ultrazvukové pracoviště

+420 388 600 324

CT pracovičtě

+420 388 600 319

Prim. MUDr. Roman Čerkl

Prim. MUDr. Roman Čerkl

Primář

telefon: +420 388 600 321
e-mail: cerkl@nempt.cz

Bc. Milada Sitterová

Bc. Milada Sitterová

Vedoucí radiologický asistent

telefon: +420 388 600 321
e-mail: sitterova@nempt.cz

Pacienti se mohou na níže uvedených tel.číslech objednat:

Ultrazvukové pracoviště

+420 388 600 324

CT pracoviště

+420 388 600 319

Tiskopisy ke stažení

Naleznete v sekci Pacient > Dokumenty ke stažení.

Provozní doba

Pondělí – Pátek

7:00 – 15:30

Pondělí – Pátek

pohotovost
15:30 – 7:00

Sobota – Neděle

pohotovost
nonstop

Klasická radiodiagnostika

Radiodiagnostické oddělení pro Vás nabízí vyšetření skiagrafická, skiagraficko-skiaskopická, CT vyšetření a vyšetření ultrazvuková. Digitální rentgenové snímky a výkony digitální skiaskopie (výkony pod kontrolou RTG záření) se provádí na našich dvou snímkovnách s moderními plně digitálními rentgenovými přístroji.

Na snímkovně klasické digitální skiagrafie jsou to přístroje typu „U rameno “ COSMOS, CPI, Fomei a stropní závěs s polohovatelným stolem TOPLIFT, CPI, Fomei. Na druhé snímkovně učené pro skiaskopické výkony využíváme přístroj EIDOS RF439, MECALL, Fomei a přístroj Philips Digital Diagnost C90.

Pracoviště počítačové tomografie – CT je vybaveno moderním CT skenerem Canon Prime SP, generující simultárně 160 vrstev v subsekundové rotaci až 0,35s

Dvě ultrazvuková pracoviště jsou vybavena moderními ultrazvukovými přístroji Canon Aplio a, Toshiba Aplio 400.

Obrazová dokumentace

Veškerá obrazová dokumentace RTG, CT a Ultrazvukového vyšetření je majetkem Nemocnice Prachatice, a.s. a je řádně archivována v digitální podobně na datovém úložišti (PACS) ve formátu DICOM. Spolupracujeme s ostatními nemocnicemi JČ kraje v rámci sdílené obrazové dokumentace PACS Jihočeských nemocnic.

Pro potřeby lékařů z jiných pracovišť máme možnost obrazovou dokumentaci on-line odeslat na jiné pracoviště zabezpečenou cestou ePACS. Tuto formu komunikace podporuje většina nemocnic a poliklinik ČR. Touto formou poskytujeme obrazovou dokumentaci zdarma. Pro potřeby ostatních lékařů a pro potřeby pacientů můžeme obrazovou dokumentaci poskytnout na DVD (FlashDisk nosiči. DVD/FlashDisk s obrazovou dokumentací Vám zhotovíme v Evidenci RDO oddělení. Dokumentaci na DVD/FlashDisku si může osobně vyzvednout jen pacient, event. osoba s ověřenou plnou mocí od pacienta. Před předáním dokumentace musí pracovník v Evidenci RDO zkontrolovat doklad totožnosti žadatele. Za službu DVD s obrazovou dokumentací účtujeme paušální poplatek 100 Kč, na nosič FlasDisk 200 Kč, který se hradí na pokladně, nebo na fakturu.

Objednávání vyšetření

K vyšetření pacient potřebuje:

 • vyplněnou žádanku vzor K
 • při předpokladu kontrastního RTG / CT vyšetření: vyplněný formulář  „Průvodka k i.v. aplikaci JKL“  vyplní indikující lékař a pacientem podepsaný „Informovaný souhlas s aplikací JKL“
 • Informovaný souhlas s CT vyšetřením
 • v případě intervenčního výkonu podepíše pacient konkrétní informovaný souhlas s výkonem až na RDO oddělení

Všechna vyšetření provádíme na základě vyplněné žádanky (tiskopis vzor K), neboť v důsledku právně závazných předpisů je rentgenové vyšetření možno provádět pouze na základě písemné žádosti indikujícího lékaře. Tiskopisy ke stažení naleznete v sekci Pacient > Dokumenty ke stažení.

Žádanka musí být řádně vyplněná, potvrzená razítkem a podpisem indikujícího lékaře. Mimořádný důraz klademe na uvedení diagnózy pacienta, klinického nálezu a písemné odůvodnění požadovaného vyšetření. Dále je potřebné  uvedení výšky a hmotnosti pacienta, protože tyto údaje jsou nutné k výpočtu a evidenci dávky záření pacienta. Bez řádně vyplněné žádanky nesmí být vyšetření provedeno.

 • Vyšetření indikovaná jako STATIM provádíme bez objednání.
 • Skiagrafie (klasické RTG snímky) – bez objednání v provozní době oddělení.
 • Skiaskopie – po objednání na telefonu evidence RDO. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.
 • CT vyšetření – po objednání na telefonním čísle CT pracoviště. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.
 • Ultrazvuková vyšetření – po objednání na tel čísle SONO pracoviště. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.

Akreditace

CT Pracoviště

Základní informace 

CT přístroj využívá rentgenového záření, zobrazuje vyšetřovanou oblast v tenkých rovinách (řezech). Pacient během vyšetření obdrží dávku rentgenového záření, která je řádově vyšší, než při provedení klasického rentgenového snímku, CT vyšetření však přináší pro diagnózu mnohem více obrazových informací s možností rekonstrukcí obrazových dat v libovolných rovinách i 3D rekonstrukcích.

CT vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání, vyšetření indikovaná jako STATIM provádíme bez objednání po telefonické domluvě s indikujícím lékařem.

Přístrojové vybavení

Canon Aquilion Prime SP – Multislice Helical CT Scaner

Moderní  celotělový CT skener disponuje 80 fyzickými řadami detektorů a generuje 160 simultárně získaných vrstev v jedné subsekundové  (až 0,35s) rotaci Gantry, v isotropním rozlišení 0,5 mm.

K redukci dávky a zvýšení kvality obrazových rekonstrukcí je přístroj vybaven modulem AIDR 3D Enhanced – 4. generace iterativního rekonstrukčního algoritmu. Navíc náš přístroj disponuje speciálním modulem umělé inteligence (strojové učení), který dále velmi významně redukuje radiační dávku pacienta. Například v určitém speciálním vyšetřovacím módu dokážeme tímto přístrojem vyšetřit celé plíce s dávkou prakticky stejnou, jako by pacient obdržel při klasickém snímkování plic na rentgenu.

Dále je přístroj vybaven speciálním modulem „SURE Subtraction Angio“, který velmi výrazně zvyšuje kvalitu při vyšetřování cévního systému lidského těla (např. CTA tepen dolních končetin a CTA karotid). Díky tomuto modulu se velmi výrazně zvýšila kvalita zobrazení a hodnocení stenóz (zúžení) tepen. Velký přínos má tento modul v hodnocení bércového tepenného řečiště.

Dalším speciálním modulem je tzv. „Semar“, který dokáže inteligentně zlepšit obrazovou kvalitu v okolí kovových implantátů a dlah a velmi výrazně pak zlepšuje kvalitu obrazových dat k hodnocení.

K CT přístroji byl pořízen nový diagnostický systém Vitrea. Jedná se o nejnovější portálový systém hardwarového a softwarového vybavení (např.  operační paměť tohoto systému je 96 GB). Specializované aplikace tohoto systému umožnují lékařům vysoce efektivní zpracování velkoobjemových obrazových dat. Příkladem uvádíme analýzu cévního systému, semiautonomní analýzou plicních uzlů, analýzu pomocí virtuální endoskopie,  to vše s možností vysoce kvalitního 3D zobrazení.  Tyto profesionální diagnostické stanice jsou vybaveny monitory Barco 32“.

Informace o prováděných výkonech

Při CT vyšetření pacient leží na vyšetřovacím stole, který je automaticky posunován směrem do Gantry (otvoru) CT přístroje. V Gantry přístroje se kolem pacienta otáčí rentgenka vytvářející rentgenové záření. Naproti rentgence je sada detektorů tohoto záření. Data z detektorů procházejí náročným počítačovým zpracováním a ve výsledku má lékař k dispozici na monitoru počítačové pracovní stanice CT obrazy z vyšetřované oblasti.

 • CT mozku, HRCT skalních kostí, CT vedlejších dutin nosních, orbit, obličejového skeletu
 • CT krku
 • CT hrudníku a mediastina, HRCT plic
 • CT břicha a pánve včetně vícefázových postkontrastních vyšetření
 • Celotělová CT vyšetření (např. CT hrudníku, břicha a pánve)
 • CT kostí a kloubů
 • CT krční, hrudní a bederní páteře
 • CT angiografie: mozkových tepen – Willisův okruh, krčních tepen, plicních tepen, hrudní a břišní aorty, renálních tepen, tepen dolních a horních končetin
 • CT navigované intervenční výkony: punkce a drenáže abscesů, obstřiky míšních kořenů, cílený odběr vzorku z podezřelých ložisek (core-cut biopsie), chemická lumbální sympatikolýza
 • Nově od září 2022 screeningové vyšetření plic – Screening karcinomu plic

Ultrazvuková pracoviště

 

Základní informace

Ultrazvukové vyšetření je možno provést pouze na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře (indikujícím lékařem vyplněná žádanka k SONO vyšetření). Vyšetření provádíme po předchozím telefonickém objednání. Akutní případy, které indikující lékař vyznačí jako STATIM, vyšetříme ihned.

Ultrazvukový přístroj pracuje na principu šíření a zpětného odrazu vysokofrekvenčních zvukových vln, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Ultrazvukovým přístrojem lze zobrazit a hodnotit lidské orgány, tkáně, svaly, šlachy a s limitací také střevní kličky. Kosti jsou pro ultrazvukové vlny nepropustné a tedy nevyšetřitelné, s částečnou výjimkou dětských chrupavčitých částí skeletu.

Současně provozujeme dvě ultrazvukové vyšetřovny, každá z nich je vybavena plně polohovatelným mobilním lůžkem a moderním ultrazvukovým přístrojem vyšší kategorie.

Přístrojové vybavení

Vyšetřovna č.1:

Canon  Aplio a

Pořízen v roce 2019, diagnostický přístroj nejvyšší kategorie.  Součástí přístroje jsou multifrekvenční sondy:

 • 1x abdominální konvexní
 • 1x lineární vysokofrekvenční
 • 1x lineární cévní
 • 1 x kardiologická dospělá

Všechny jmenované sondy s možností práce v tzv. harmonickém režimu. Softwarová výbava přístroje nabízí pokročilou automatickou optimalizaci obrazu. Přístroj samozřejmě umožňuje rozsáhlé komplexní Dopplerovské vyšetření cév (PD, duplex, triplex, CDI, TDI, Power Doppler, THI, SMI).

Součástí výbavy je i modul pro zorbazení mikrokalcifikací, dále mudul pro ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – CEUS

Modul pro SW elastografii – (vhodné zejména pro vyšetření jater)

Vyšetřovna č. 2:

Oba přístroje, které využíváme, jsou nejvyšší kategorie a patří k nejmodernějším na trhu, prochází pravidelnými servisními kontrolami.

Toshiba Aplio 400

Pořízen v roce 2014, diagnostický přístroj nejvyšší kategorie. Součástí přístroje jsou multifrekvenční sondy:

 • 1x abdominální konvexní
 • 1x lineární vysokofrekvenční
 • 1x lineární cévní

Všechny jmenované sondy s možností práce v tzv. harmonickém režimu. Softwarová výbava přístroje nabízí mnoho možností optimalizace obrazu. Přístroj samozřejmě umožňuje rozsáhlé komplexní Dopplerovské vyšetření cév (PD, duplex, triplex, CDI, TDI, Power Doppler, THI, je softwarově vybaven na vyšetřování se SONO kontrastní látkou – CEUS).

Informace o prováděných výkonech

Ultrazvuková vyšetření dospělých i dětí:

 • ultrazvuková vyšetření břicha v celém rozsahu (jater, slinivky břišní, sleziny ledvin a močových cest, malé pánve)
 • vyšetření pravého podbřišku se zaměřením na slepé střevo a kličky tenkého střeva (kde se zaměřujeme hlavně na zánětlivé změny)
 • s určitou limitací vyšetření stěn tenkých kliček a tračníku, vyšetření retroperitonea
 • vyšetření břišní stěny
 • ultrazvukové vyšetření prsů a ultrazvukově naváděné odběry vzorků ložisek prsů (odborný termín metodou core-cut biopsie), předoperační značení nehmatných prsních ložisek
 • ultrazvukové vyšetření prsů a ultrazvukově naváděné odběry vzorků ložisek prsů (odborný termín metodou core-cut biopsie), předoperační značení nehmatných prsních ložisek
 • ultrazvukové vyšetření šlach ramene (odborně rotátorová manžeta), zápěstí (odborně vyš. karpálních tunelů), Achillových šlach
 • dopplerovské vyšetření tepen (krkavice a vertebrální tepny, břišní aorta a pánevní tepny, renální tepny, tepny horních a dolních končetin)
 • dopplerovské vyšetření žil (povrchový a hluboký žilní systém horních a dolních končetin, portální systém a dolní dutá žíla, pánevní žíly)
 • speciální dopplerovská vyšetření (vyšetření AV shuntů dializovaných pacientů, transplantovaných renálních štěpů)
 • ultrazvukem naváděné intervenční výkony (punkce a drenáže zánětlivých ložisek (abscesů a jiných kolekcí), corecut biopsie ložisek)
 • SW elastografie jater – jedná se o metodiku, kterou dokážeme zhodnotit strukturální změny jater k vyloučení, nebo posouzení stupně jaterní fibrózy či jaterní cirhózy a sledovat vývoj těchto změn v čase.

CEUS – kontrastní ultrazvukové vyšetření

Jedná se o novou metodiku ultrazvukového vyšetření zavedenou na našem pracovišti od r. 2019. Spočívá na principu ultrazvukového vyšetření po nitrožilní aplikaci kontrastní látky pro SONO. Tato diagnostická metoda je vhodná zejména k posouzení charakteru ložiskových lézí jater a jiných břišních orgánů, jako doplněk standardního ultrazvukového vyšetření v určitých indikovaných případech. Podávaná kontrastní látka funguje na principu mikrobublin, které speciální software ultrazvukového přístroje dokáže detekovat a zobrazit. Výhodou této kontrastní látky ( např. oproti kontrastní látce užívané pří CT vyš.) je její velmi nízké riziko nežádoucích účinků pro pacienty ve smyslu minimálního rizika alergické reakce a žádného rizika orgánové toxicity. Tato kontrastní látka se z těla vylučuje dechem, do několika minut po jejím podání. Množství podávané kontrastní látky při CEUS je z pravidla 2,5-5 ml. V určitých případech vyšetření CEUS nahradí CT vyšetření s kontrastní látkou a tím ušetří pacienty dávce radiačního záření i zátěži jodové kontrastní látky. K objednání CEUS vyžadujeme nejdříve telefonickou konzultaci indikujícího lékaře s našimi specialisty – lékař radiolog.

K objednání CEUS vyžadujeme nejdříve telefonickou konzultaci indikujícího lékaře s našimi specialisty – lékař radiolog.

Naše RDO i lékaři RDO jsou na metodiku CEUS vyškoleni s certifikátem České radiologické společnosti.

Kontakt

TELEFON

+420 388 600 321

TELEFON

+420 388 600 321