Plynové injekce

Tato metoda je známá jako žádaná procedura v lázních. Spočívá v zavádění malého množství čistého kysličníku uhličitého tenkou jehlou do podkoží, kde kysličník uhličitý působí léčebně. Metoda je využívána zejména u bolestivých stavů zad a kloubů, ale i v dalších případech – například jako doplňková léčba u chorob interních, ortopedických, chirurgických i dalších.

Počet sezení (aplikací plynových injekcí) a množství vpraveného kysličníku uhličitého se liší hlavně podle toho, zda se kysličník uhličitý aplikuje do určité oblasti těla nebo do několika maloplošných bodů.

CENÍK

Ošetření
Cena
1 aplikace
70,- Kč