Stáže lékařů

  Díky AKREDITACI INTERNÍHO ODDĚLENÍ mohou v prachatické nemocnici stážovat všichni lékaři, kterým jejich vzdělávací plán předepisuje praxi na akreditovaném lůžkovém interním oddělení, a to jak ti, kteří jsou zapsáni v oboru Vnitřního lékařství, tak i budoucí Všeobecní praktičtí lékaři.

  Stejně tak se v naší nemocnici mohou vzdělávat i ti, kteří se po interním kmeni budou věnovat třeba nefrologii, revmatologii, diabetologii apod.

  V případě, že máte zájem o stáž či práci u nás a získat zde interní kmen, ozvěte se:

  Personální oddělení: personalni@nempt.cz, tel. č. +420 388 600 290

  Primářka interního oddělení: Prim. MUDr. Lenka Viličková, e-mail vilickova@nempt.cz.

  Dalšími akreditovanými pracovišti prachatické nemocnice jsou:

  CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

  ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

  RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

  V případě, že naše nemocnice nedisponuje pracovišti, jejichž akreditace je nezbytná pro uznání praxe ve specializačním vzdělávání lékařů, spolupracujeme s ostatními pracovišti v rámci holdingu jihočeských nemocnic, kde je možno stáž absolvovat.

   

  Unikátní pilotní projekt stáží – sdílené praxe Nemocnice Prachatice, a.s. a Kliniken am Goldenen Steig v Bavorsku

  Cíl pilotního projektu

  • absolventi českých a slovenských lékařských fakult, získají pracovní dovednosti v české a zároveň německé nemocnici, naučí se německý jazyk na úroveň nutnou k práci v SRN
  • dále budou předávány zkušenosti nejen z odborné medicíny, ale též z managmentu, organizace práce a poznávání nových metodik a přístupů

  Jak bude pilotní projekt probíhat

  • absolventi LF budou pracovat v prachatické nemocnici za plnou mzdu a budou jezdit pravidelně na stáže na kliniku v Bavorsku, projekt bude trvat min.12 měsíců
  • Nemocnice Prachatice zajistí absolventům intenzivní jazykové kurzy německého jazyka a ubytování
  • v roce 2023 přijmeme do projektu maximálně 4 absolventy LF z ČR a SR
  • stačí základní jazykové znalosti němčiny
  • začínáme s odborností interna, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína (resp. všechny odbornosti začínající s atestačním kmenem interny, chirurgie či ARO)
  • v dalších letech budeme jednat o rozšíření stáží i na odbornosti ortopedie, pediatrie či gynekologie a porodnictví
  • každý absolvent si zvolí svůj preferovaný obor a zařadíme ho do atestační přípravy v ČR
   Kde se mohu přihlásit
  • hlásit se můžete již nyní u MUDr. Pavla Liptáka, liptak@nempt.cz, tel.: 737 570 465
  • pilotní projekt začne po prázdninách v září 2023
  • po skončení projektu se rozhodnete Vy sami, zda zůstanete u nás v prachatické nemocnici nebo některé jiné jihočeské nemocnici či zda budete chtít pracovat v SRN
  • pokud se projekt osvědčí, počet absolventů budeme v roce 2024 postupně navyšovat

  Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“, který je dostupný po rozkliknutí.