V sobotu 21.10. 2023, od 8:00 do 16:00 hodin bude v Nemocnici Prachatice, a.s. probíhat tradiční soutěžní klání studentů jihočeských zdravotnických škol. Dále budou k dispozici zástupci firem a pojišťoven, kteří se vám budou ochotně věnovat v případě projeveného zájmu o nabídku jejich programů či služeb. Disciplíny pro 17 týmů studentů budou probíhat v řádně vyznačených ambulancích a dalších prostorách nemocnice, aniž by ohrozily poskytování zdravotní péče a služeb. Během akce budou pořizované obrazové záznamy. Děkujeme za pochopení, vedení Nemocnice Prachatice, a.s.