Traumatologická ambulance prim.MUDr. Tišler nebude v červenci 3.7, 10.7 a 17.7 a v srpnu nebude 7.8 a 17.8 z důvodu dovolené.
Nutné ošetření a kontroly poskytne chirurgická ambulance.