Dnešní doba je uspěchaná. To jistě všichni dobře víte. A netýká se to pouze pracujících, ale také studentů. Například cesta mediků k odborné praxi je poměrně složitá. Studenti si zpravidla musí prostřednictvím studijního oddělení zajišťovat individuální smlouvy včetně podpisů statutárních zástupců nemocnice a fakulty. A to není zdaleka vše. Celý proces sjednání odborné praxe si můžete přečíst na našich kariérních stránkách: https://nempt.cz/kariera/odborne-praxe-studentu/.

Snažíme se proto, aby studenti lékařských fakult měli snazší cestu, jak si v naší nemocnici dohodnout a pak také vykonat odbornou praxi. Poskytneme jim tím možnost poznat malou, ale skvěle vybavenou okresní nemocnici a naši lékaři budou moct poznat a „zaučit“ své potenciální budoucí kolegy. Právě z toho důvodu Nemocnice Prachatice, a.s. a 1., 2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy uzavřely rámcové smlouvy na odborné praxe studentů. Studenti těchto fakult tak mají v naší nemocnici od února 2024 administrativně jednodušší cestu k zajištění odborných praxí. Nově si studenti z lékařských fakult Univerzity Karlovy nemusí zajišťovat individuální smlouvy, stačí pouze jednostranně přistoupit k již uzavřené rámcové smlouvě.

Jsou to první vlaštovky a my věříme, že podobných rámcových smluv do budoucna přibyde.