29.11.2023 se zástupci prachatické nemocnice zúčastnili brněnského veletrhu JobMED pořádaného Kariérním centrem Masarykovy univerzity, Lékařskou fakultou MU a Spolkem Mediků LF MU. Veletrhu se zúčastnilo 34 vystavovatelů z celé ČR. Na veletrhu jsme oslovili řadu studentů zejména z Moravy a Slovenska, 60 z nich nám na sebe zanechalo kontakt. Věříme, že se nám v budoucnu podaří navázat spolupráci s některými z nich alespoň formou účasti na soutěži Medik roku, kterou bude v příštím roce naše nemocnice pořádat.