Prachatická nemocnice každoročně investuje do stavebních investic a do ostatního dlouhodobého majetku, tedy zejména přístrojů a technologií nemalé finanční prostředky. S velkou podporou Jihočeského kraje i díky úspěšnému využití dotačních projektů se za uplynulých 10 let proinvestovalo téměř 500 mil. Kč a podařilo se provést významnou modernizaci a rozvoj nemocnice. Např. v loňském roce 2022 proběhla z dotačního titulu REACT-EU modernizace přístrojového vybavení za 72 mil. Kč. Prachatická nemocnice tak právem patří mezi moderní zdravotnická zařízení.
Investiční plán Nemocnice Prachatice, a.s. pro rok 2023 počítal s investicemi za téměř 80 miliónů korun. I když některé budou dokončeny až začátkem roku 2024, většina investičních akcí již proběhla. Některé se ale ještě projektují a jsou v přípravě.
Na jaře byla dokončena modernizace zázemí na hemodialyzačním středisku, včetně nového centrálního míchání dialyzačního koncentrátu v hodnotě bezmála 1,5 mil. Kč.
Během letních měsíců proběhly stavební úpravy na dětském, gynekologicko-porodnickém a interním oddělení. Menší stavební rekonstrukce proběhla i na chirurgické ambulanci.
Provozní oddělení obdrželo kromě nového vozu pro svoz laboratorního materiálu i dva zbrusu nové sanitní vozy zn. Ford Transit Custom v celkové částce 2 715 tis. Kč. Jde o vysoce moderní vozidla s pojízdným lůžkem, křeslem a klimatizací pro zajištění maximálního pohodlí pro převážené pacienty a v neposlední řadě i pro řidiče. Prostor kabiny je vybaven protiskluznou dezinfikovatelnou podlahou a obložením, nezávislou klimatizací a topením, tepelnou a hlukovou izolací, držáky kyslíkových lahví, vnitřním osvětlením a dalším vybavením tak, aby byly splněny požadavky současné platné legislativy. Sanitky jsou oproti předchozím vozům prostornější, s výkonnějším motorem, jsou vybaveny pojízdnými nosítky, infarktovým křeslem i nezávislým topením v prostoru pro pacienty. Hlavně ale dostaly nový kabát – krásný grafický design, který na první pohled zaujme šumavskou grafikou a o vozidle napovídá, kam patří – do Šumavského podhůří pod úpatí hory Libín.
Do prádelny byla za cenu 1 660 tis. Kč instalovaná nová pračka a do stravovacího provozu za částku 600 tis. Kč zakoupen nový konvektomat.

V polovině října byla dokončena stavební akce s názvem Rozšíření parkoviště – 2. etapa, kde během tří měsíců vzniklo v zadní části nemocnice 42 nových parkovacích míst pro zaměstnance. Místa jsou šetrnější vůči přírodě, neboť se jedná o propouštějící zatravněné povrchy se vsakováním, takže prostředí nehyzdí beton ani asfalt. Nárůstem parkovacích míst pro zaměstnance by se měla výrazně uvolnit kapacita parkování v přední části pro pacienty. Tato investiční akce vyšla nemocnici na 1,8 mil. Kč.
Nemocnice reaguje na stále stoupající vývoj cen energií a chce být maximálně soběstačná s energií, kterou si vyrobí ze slunce nebo v kogeneračních jednotkách, proto do svého plánu investic pro rok 2023 zakalkulovala stavební investici s názvem Instalace systému FVE s výkonem 450 kWp na střechách jednotlivých pavilonů nemocnice. Ještě letos by mělo proběhnout výběrové řízení na základě dotačního titulu Zvýšení energetické soběstačnosti Nemocnice Prachatice, a.s. a zhruba do poloviny roku 2024 by tato investice za téměř 20 miliónů korun měla být hotova.
V procesu zadávacího řízení je veřejná zakázka v rámci dotačního titulu IROP pod názvem Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Prachatice, a.s., jejíž rozpočet je ve výši přibližně 25 miliónů korun. Jedním z výstupů tohoto projektu bude zcela nová serverovna s vlastním dieselagregátem, jenž zajistí, že data pacientů i nemocnice budou nejen lépe chráněna, ale také vždy dostupná.
Nejvýznamnější investicí z letošního investičního plánu je však přístavba k urgentnímu příjmu, kde by měla mezi RDO a chirurgickým pavilonem stát nová magnetická rezonance. Na tento přístroj, který je pro diagnostiku celého spektra onemocnění a odborností velmi důležitý, se připravuje veřejná zakázka, která bude rozdělena na dvě části – stavbu a samotnou dodávku přístroje MRI.
Obě části by měly být realizovány do konce příštího roku, kdy by měl být spuštěn zkušební provoz a od ledna 2025 by již měla být nová MRI plně k dispozici občanům nejen Prachaticka a okolí, ale i všem našim pacientům. Díky finanční podpoře zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj, a se souhlasem všech zdravotních pojišťoven, se zkrátí čekací doby na toto vyšetření a výrazně se zlepší dostupnost zdravotní péče v regionu.

Všechny investice, ať už stavební, přístrojové či projektové, které umožní rozvoj medicíny v nemocnici, jsou i ekonomicky zohledněné, neboť je vždy dáván důraz na smysluplnost a pozitivní dopad na celkové hospodaření nemocnice. Snahou vedení Nemocnice Prachatice, a.s. je nejen zkvalitňovat medicínu nákupem moderních přístrojů a zařízení a tím zpříjemňovat vyšetření i pobyt v nemocnici pacientům, ale zpříjemnit pracovní prostředí a podmínky i všem svým zaměstnancům. Aby se nejen uvnitř, ale i v celém areálu nemocnice všichni cítili dobře, připravuje se revitalizace veřejného prostranství nemocnice. Jde o komplexní revitalizaci celého venkovního areálu s koncepčním řešením přírodního parku. Cílem projektu je drobnými stavbami, ať už osazením laviček, zastřešením čekacích míst, vystavěním drobných pavilonů a altánků, zabudováním vodních prvků, osazením klidových zón či výsadbou nové zeleně v podobě keřů, rostlin a stromů revitalizovat architektonický a duchovní prostor celého areálu nemocnice, a to vše za finanční pomoci evropských fondů z vyhlášeného programu IROP 2.
Věříme, že se nám podaří tímto projektem zlepšit prostředí celého venkovního areálu prachatické nemocnice a našim pacientům, návštěvám i zaměstnancům umožnit větší komfort a příjemnější prostředí pro odpočinek.
Marcela Květoňová, asistentka předsedy představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.