Na základě doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB) a MZ ČR se naše laboratoř zapojila do dvou screeningových programů. Jedná se o screeningové vyšetření pro záchyt tyreopatií v časném stádiu těhotenství a pilotní projekt vyšetřování časného záchytu karcinomu prostaty.

Podrobnosti o těchto programech najdete na stránce oddělení klinické biochemie a hematologie.