Řada lidí považuje lékárnu jen za jakýsi specializovaný obchod, kam si půjdou koupit léky, které jim předepíše lékař nebo nějaký volně prodejný léčivý přípravek, který jim uleví od bolesti, nachlazení nebo pomůže překonat jiný zdravotní problém. A že v lékárně mohou koupit i bylinky, čaje a mnoho dalšího přidruženého sortimentu. Málokdo ale ví, že lékárny se dělí na ty běžné, které zpravidla najdete ve velkých obchodních centrech či obecně „ve městě“, a na ty nemocniční, které jsou ale v rozsahu své činnosti mnohem dál, než by si běžný člověk na první dobrou vůbec dokázal představit.

27.3.2024 slaví nemocniční lékárny svůj historicky první světový den. Nemocniční lékárny, respektive nemocniční farmacie se od té z běžných lékáren v mnohém liší. Rozdíly jsou však patrné až při pohledu do zákulisí. Nemocniční farmacie zahrnuje dva hlavní obory: nemocniční lékárenství a klinickou farmacii.

Nemocniční lékárenství potřebuje farmaceutické pracovníky s vyšším stupněm specializačního vzdělání na rozdíl od praktických lékárníků. Lékárna nabízí širší sortiment léků a má více dodavatelů. Poskytuje lékárenskou péči jak veřejnosti, tak samotné nemocnici. Více se zde připravují individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) včetně náročných lékových forem jako jsou infuze cytostatik apod. Má zřízena odborná pracoviště: příprava medicinálních plynů, příprava cytostatik, nebo např. podávání lékových informací. Samozřejmou součástí nemocničního lékárenství je spolupodílení se na farmakoekonomice nemocnice.

Druhý obor, klinická farmacie znamená, že nemocniční lékárna dohlíží dohlíží na správné složení medikace, hlídá správné dávkování léků a spolupůsobení více léčiv (interakce). Odborně školený personál doporučuje správný způsob užití a podání léčiv jako jsou např. sondy, infuze či dávkovače. Důležité je hlídání inkompatibility, snaha předcházet nežádoucím účinkům léčiv případně tyto nežádoucí účinky řešit. Kliničtí farmaceuti mají také za úkol monitorovat lékové hladiny u pacientů nemocnice.

Jak je patrné, nemocniční lékárna není jen prodejna léčiv, ale především jde o zařízení lékárenské péče s odbornými pracovišti, poskytuje komplexní lékárenskou péči jak oddělením a ambulancím nemocnice, tak i pacientům a široké veřejnosti nebo privátním zdravotnickým zařízením.

V rámci lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. máme zřízena tři odborná pracoviště: odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek, odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů v rozsahu přípravy medicinálního vzduchu a odborné pracoviště pro poskytování lékových informací.

Pro nemocnici lékárna zajišťuje kompletní zásobování léky a zdravotnickým materiálem, připravuje dle jejich potřeb individuálně připravované léčivé přípravky a dezinfekční roztoky, připravuje infuzní roztoky cytostatik a provádí poradenskou a konzultační činnost.

Pro pacienty a další zákazníky provádí lékárna Nemocnice Prachatice, a.s. výdej léčivých přípravků na recepty, výdej a prodej enterální výživy, zdravotnických prostředků, ortopedických, stomických a inkontinenčních pomůcek a také prodej doplňků výživy a léčebné kosmetiky, zdravotní obuvi atd. Lékárna provádí a zajišťuje přípravu širokého spektra individuálně připravovaných léčivých přípravků, včetně sterilních lékových forem s antimikrobní přísadou.

Součástí lékárenské péče pro veřejnost je i poskytování poradenské činnosti pod certifikací ČLnK v oblastech podpora ve snižování hmotnosti, pomoc při odvykání kouření, řešení lékových problémů a poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.