Manažer kybernetické bezpečnosti

JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph. D.

JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph. D.

Manažer kybernetické bezpečnosti

telefon: +420 723 184 855
e-mail: blazejovsky@nempt.cz

Manažer kybernetické bezpečnosti zajišťuje následující činnosti:

  • Zajišťování role MKB, tj. Odpovědnost za systém řízení bezpečnosti informací podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Stanovuje koncepci celkové bezpečnostní politiky a navazující bezpečnostní dokumentaci sloužící k ochraně aktiv
  • Pravidelné reportování vedení nemocnici o stavu kybernetické bezpečnosti
  • Zpracování hodnocení aktiv a rizik
  • Řízení výboru pro kybernetickou bezpečnost
  • Komunikace s GovCERT/CSIRT (hlášení bezpečnostních incidentů)
  • Koordinuje řízení incidentů
  • Edukuje zaměstnance nemocnice v oblasti kybernetické bezpečnosti