Utrazvukové pracoviště

Základní informace

Ultrazvukové vyšetření je možno provést pouze na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře (indikujícím lékařem vyplněná žádanka k SONO vyšetření). Vyšetření, provádíme po předchozím telefonickém objednání. Akutní případy, které indikující lékař vyznačí jako STATIM, vyšetříme ihned.

Ultrazvukový přístroj pracuje na principu šíření a zpětného odrazu vysokofrekvenčních zvukových vln, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Ultrazvukovým přístrojem lze zobrazit a hodnotit lidské orgány, tkáně, svaly, šlachy a s limitací také střevní kličky. Kosti jsou pro ultrazvukové vlny nepropustné a tedy nevyšetřitelné, s částečnou výjimkou dětských chrupavčitých částí skeletu.

Současně provozujeme dvě ultrazvukové vyšetřovny, každá z nich je vybavena plně polohovatelným mobilním lůžkem a moderním ultrazvukovým přístrojem vyšší kategorie.

Přístrojové vybavení

Vyšetřovna č.1:

Canon  Aplio a

Pořízen v roce 2019, diagnostický přístroj nejvyšší kategorie.  Součástí přístroje jsou multifrekvenční sondy:

 • 1x abdominální konvexní
 • 1x lineární vysokofrekvenční
 • 1x lineární cévní
 • 1 x kardiologická dospělá

Všechny jmenované sondy s možností práce v tzv. harmonickém režimu. Softwarová výbava přístroje nabízí pokročilou automatickou optimalizaci obrazu. Přístroj samozřejmě umožňuje rozsáhlé komplexní Dopplerovské vyšetření cév (PD, duplex, triplex, CDI, TDI, Power Doppler, THI, SMI).

Součástí výbavy je i modul pro zorbazení mikrokalcifikací, dále mudul pro ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – CEUS

Modul pro SW elastografii – (vhodné zejména pro vyšetření jater)

Vyšetřovna č. 2:

Oba přístroje, které využíváme, jsou nejvyšší kategorie a patří k nejmodernějším na trhu, prochází pravidelnými servisními kontrolami.

Toshiba Aplio 400

Pořízen v roce 2014, diagnostický přístroj nejvyšší kategorie. Součástí přístroje jsou multifrekvenční sondy:

 • 1x abdominální konvexní
 • 1x lineární vysokofrekvenční
 • 1x lineární cévní

Všechny jmenované sondy s možností práce v tzv. harmonickém režimu. Softwarová výbava přístroje nabízí mnoho možností optimalizace obrazu. Přístroj samozřejmě umožňuje rozsáhlé komplexní Dopplerovské vyšetření cév (PD, duplex, triplex, CDI, TDI, Power Doppler, THI, je softwarově vybaven na vyšetřování se SONO kontrastní látkou – CEUS).

Informace o prováděných výkonech

Ultrazvuková vyšetření dospělých i dětí:

 • ultrazvuková vyšetření břicha v celém rozsahu (jater, slinivky břišní, sleziny ledvin a močových cest, malé pánve)
 • vyšetření pravého podbřišku se zaměřením na slepé střevo a kličky tenkého střeva (kde se zaměřujeme hlavně na zánětlivé změny)
 • s určitou limitací vyšetření stěn tenkých kliček a tračníku, vyšetření retroperitonea
 • vyšetření břišní stěny
 • ultrazvukové vyšetření prsů a ultrazvukově naváděné odběry vzorků ložisek prsů (odborný termín metodou core-cut biopsie), předoperační značení nehmatných prsních ložisek
 • ultrazvukové vyšetření prsů a ultrazvukově naváděné odběry vzorků ložisek prsů (odborný termín metodou core-cut biopsie), předoperační značení nehmatných prsních ložisek
 • ultrazvukové vyšetření šlach ramene (odborně rotátorová manžeta), zápěstí (odborně vyš. karpálních tunelů), Achillových šlach
 • dopplerovské vyšetření tepen (krkavice a vertebrální tepny, břišní aorta a pánevní tepny, renální tepny, tepny horních a dolních končetin)
 • dopplerovské vyšetření žil (povrchový a hluboký žilní systém horních a dolních končetin, portální systém a dolní dutá žíla, pánevní žíly)
 • speciální dopplerovská vyšetření (vyšetření AV shuntů dializovaných pacientů, transplantovaných renálních štěpů)
 • ultrazvukem naváděné intervenční výkony (punkce a drenáže zánětlivých ložisek (abscesů a jiných kolekcí), corecut biopsie ložisek)
 • SW elastografie jater – jedná se o metodiku, kterou dokážeme zhodnotit strukturální změny jater k vyloučení, nebo posouzení stupně jaterní fibrózy či jaterní cirhózy a sledovat vývoj těchto změn v čase.

CEUS – kontrastní ultrazvukové vyšetření

Jedná se o novou metodiku ultrazvukového vyšetření zavedenou na našem pracovišti od r. 2019. Spočívá na principu ultrazvukového vyšetření po nitrožilní aplikaci kontrastní látky pro SONO. Tato diagnostická metoda je vhodná zejména k posouzení charakteru ložiskových lézí jater a jiných břišních orgánů, jako doplněk standardního ultrazvukového vyšetření v určitých indikovaných případech. Podávaná kontrastní látka funguje na principu mikrobublin, které speciální software ultrazvukového přístroje dokáže detekovat a zobrazit. Výhodou této kontrastní látky ( např. oproti kontrastní látce užívané pří CT vyš.) je její velmi nízké riziko nežádoucích účinků pro pacienty ve smyslu minimálního rizika alergické reakce a žádného rizika orgánové toxicity. Tato kontrastní látka se z těla vylučuje dechem, do několika minut po jejím podání. Množství podávané kontrastní látky při CEUS je z pravidla 2,5-5 ml. V určitých případech vyšetření CEUS nahradí CT vyšetření s kontrastní látkou a tím ušetří pacienty dávce radiačního záření i zátěži jodové kontrastní látky. K objednání CEUS vyžadujeme nejdříve telefonickou konzultaci indikujícího lékaře s našimi specialisty – lékař radiolog.

K objednání CEUS vyžadujeme nejdříve telefonickou konzultaci indikujícího lékaře s našimi specialisty – lékař radiolog.

Naše RDO i lékaři RDO jsou na metodiku CEUS vyškoleni s certifikátem České radiologické společnosti.