Pracoviště klinické farmacie

M

Kontak

Pracoviště klinické farmacie

 

Mgr. Miroslav Gros

Klinický farmaceut

telefon: 388 600 485
e-mail: gros@nempt.cz

Mgr. Miroslav Gros vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po ukončení studia v roce 1997 nastoupil do naší nemocnice a stále zde pracuje. V roce 1999 získal atestaci v oboru Praktické lékárenství a Osvědčení ČLnK pro výkon funkcí vedoucího lékárníka a odborného zástupce. V roce 2005 získal atestaci v oboru Nemocniční lékárenství a v roce 2023 atestaci v oboru Klinická farmacie. Do dubna 2024 byl vedoucím lékárníkem naší nemocniční lékárny. Od května 2024 přestoupil na nově vzniklé pracoviště klinické farmacie v Nemocnici Prachatice, a.s.

Je členem České lékárnické komory, ČFS ČLS JEP (České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně) a ČOSKF (České odborné společnosti klinické farmacie).

Pracoviště klinické farmacie

Klinický farmaceut má za úkol zejména vyhodnocovat správnost farmakoterapie.

Zaměřuje se na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravuje dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a dlouhodobě užívaná léčiva. Klinický farmaceut po zhodnocení medikace vypracovává farmakoterapeutické doporučení pro ošetřujícího lékaře s návrhem dalšího vhodného postupu. Sám medikaci nemění.

Úkolem klinického farmaceuta je podrobné prostudování chorobopisu pacienta, výsledků jednotlivých vyšetření a následné doporučení případné úpravy medikace. Posuzuje farmakoterapii pacienta z hlediska indikace, kontraindikace, zvolené dávky, rizika lékových a potravinových interakcí či vhodnosti léčiva vzhledem k současnému výskytu více nemocní u pacienta. 

Působí především na lůžkových oddělení nemocnice, ale může poskytovat i konziliární péči ambulantním lékařům.

Kontakt

Email

TELEFON

+420 388 600 485

TELEFON