Klasická radiodiagnostika

Účinky ionizujícího záření

Rentgenové a CT přístroje využívají k zobrazení tkání lidského těla rentgenové záření. Veličiny tohoto záření jsou přístrojem i obsluhujícím personálem vždy optimálně nastaveny, aby vznikající rentgenové záření nepoškodilo pacienta. Obecně má rentgenové ionizující záření vedlejší účinky, způsobené ionizací molekul tkání, kterými záření prochází. Proto musí být každé rentgenové, nebo CT vyšetření provedenou pouze za předpokladu, že výsledek vyšetření přinese důležité informace nutné k určení diagnózy pacienta a léčebného postupu, převáží tak možná rizika plynoucí z ozáření pacienta. Hodnoty dávky záření, které pacient obdrží při vyšetření, jsou ze zákona monitorovány a archivovány.

RTG přístroje prochází ze zákona pravidelnými servisními kontrolami. Jsou pravidelně testovány. Rozsah těchto kontrol a testů určuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který ze zákona provádí na pracovišti pravidelné kontroly.

Skiagrafická snímkovna

Digitální skiagrafický přístroj se stropním závěsem Toplift, CPI, Fomei, r.v. 2018 vybavený polohovatelným snímkovacím stolem, stropním závěsem a vertigrafem. Pro mobilní pacienty využíváme digitální U rameno COSMOS, CPI, Fomei, r.v. 2018.

Spektrum vyšetření:

 • celý rozsah klasické skiagrafie

  Skiagraficko skiaskopická snímkovna

  Digitální skiagraficko-skiaskopický přístroj EIDOS RF439, MECALL, Fomei, r.v. 2017 s polohovatelným naklápěcím stolem, monitorem na snímkově pro potřeby skiaskopické kontroly výkonů, pro skiagrafické výkony. Speciální software s funkcí „stitching“ dokáže propojit několik snímků v řadě za sebou a umožňuje zobrazení dlouho formátových snímků například páteře a končetin, zvláště pro potřeby ortopedů.

  V roce 2022 snímkovna rozšířena o další plně digitální přístroj Philips Digital Diagnost C90  s rentgenkou na stropním závěsu a digitálním vertigrafem s bezdrátově komunikujícím detektorem.

  Spektrum vyšetření:

  • celý rozsah klasické skiagrafie
  • velkoformátové snímky končetin a páteře
  • RTG vyšetření GIT (jícen, žaludek tenké a tlusté střevo)
  • HSG – vyšetření vaječníků a vejcovodů
  • Fistulografie – vyšetření píštělí
  • Flebografie dolních končetin (vyšetření žilního systému zpravidla v současnosti nahrazujeme podrobným Duplexním ultrazvukovým vyšetřením končetinových žil)
  • IVU (VUG) – intravenózní urografie (v současnosti nahrazováno CT vyšetřením ledvin s vyšší diagnostickou výtěžností)
  • Philips Digital Diagnost C90 – klasická skiagrafie ( hrudníku, kolenních a kyčelních kloubů a páteře atp).

  Informace o prováděných výkonech

  Příprava pacientů před vyšetřením:

  IVU (VUG) – intravenózní urografie:

  Jedná se o vyšetření ledvin a močových cest, provádí se v poloze vleže na zádech. Jedná se o sérii několika snímků břicha a malé pánve, před a po nitrožilním podání jódové kontrastní látky. Intervaly a počet provedených rentgenových snímků určuje lékař radiodiagnostického oddělení. Tento typ vyšetření je v současné době úspěšně nahrazován CT vyšetřením ledvin a močových cest, které, až na výjimečné případy, přináší vyšší diagnostickou výtěžnost spolu s lepším komfortem pro pacienta.

  RTG vyšetření jícnu, žaludku:

  Vyšetření se provádí vstoje či vleže. Pacient popíjí suspenzi bariové kontrastní látky pod rentgenovou kontrolou, lékař sleduje její průchod jícnem a žaludkem, hodnotí změny na stěnách. Vypitá kontrastní látka se nevstřebává, po jejím podání pacienti nejsou ohrožení alergickou reakcí.

  Enteroklýza:

  Vyšetření tenkého střeva, prováděné vleže pod rentgenovou kontrolou. Před vyšetřením pacientovy zavádíme tenkou sondu do žaludku a dále do duodenojejunálního přechodu (rozhraní dvanáctníku a tenkého střeva). Zavedenou soudou postupně a určitou rychlostí podávána suspenze bariové kontrastní látky a následně roztok methylcelulózy. Lékař v průběhu vyšetření na RTG monitoru a z provedených rentgenových snímků hodnotí stěny tenkého střeva. Podaná baryová k.l. a roztok methylcelulózy se nevstřebávají, po jejich podání nejsou pacienti ohroženy alergickou reakcí.

  RTG vyšetření tlustého střeva:

  Vyšetření tlustého střeva vleže, pod rentgenovou kontrolou. Během vyšetření podávána suspenze bariové kontrastní látky rektálně, zavedeným irigátorem. Lékař hodnotí změny na stěnách tlustého střeva z RTG monitoru a z pořízených rentgenových snímků. Toto vyšetření je v současnosti téměř ve všech indikovaných případech nahrazováno CT vyšetřením tlustého střeva s možností virtuální CT kolonoskopie, s lepší diagnostickou výtěžností.

  Flebografie dolních končetin:

  Vyšetření žil, zpravidla jen jedné dolní končetiny pod rentgenovou kontrolou. Lékař radiodiagnostického oddělení zavede pacientovy tenkou plastovou kanylu do jedné z vén nártu vyšetřované nohy. Po zabandážování končetiny se podáváme zavedenou kanylou jodovou kontrastní látku, která zobrazuje žilní systém. Nález lékař hodnotí z RTG monitoru a provedených rentgenových snímků, rozhoduje o uvolnění bandáží. V současnosti je toto vyšetření nahrazováno podrobným triplexním SONO vyšetřením povrchových a hlubokých končetinových žil, s lepší diagnostickou výtěžností.

  HSG – HYSTEROSALPINGOGRAFIE

  HSG je vyšetření tvaru děložní dutiny, tvaru a průchodnosti vejcovodů.

  • celý rozsah klasické skiagrafie