CT pracoviště

Základní informace 

CT přístroj využívá rentgenového záření, zobrazuje vyšetřovanou oblast v tenkých rovinách (řezech). Pacient během vyšetření obdrží dávku rentgenového záření, která je řádově vyšší, než při provedení klasického rentgenového snímku, CT vyšetření však přináší pro diagnózu mnohem více obrazových informací s možností rekonstrukcí obrazových dat v libovolných rovinách i 3D rekonstrukcích.

CT vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání, vyšetření indikovaná jako STATIM provádíme bez objednání po telefonické domluvě s indikujícím lékařem.

Přístrojové vybavení

Canon Aquilion Prime SP – Multislice Helical CT Scaner

Moderní  celotělový CT skener disponuje 80 fyzickými řadami detektorů a generuje 160 simultárně získaných vrstev v jedné subsekundové  (až 0,35s) rotaci Gantry, v isotropním rozlišení 0,5 mm.

K redukci dávky a zvýšení kvality obrazových rekonstrukcí je přístroj vybaven modulem AIDR 3D Enhanced – 4. generace iterativního rekonstrukčního algoritmu. Navíc náš přístroj disponuje speciálním modulem umělé inteligence (strojové učení), který dále velmi významně redukuje radiační dávku pacienta. Například v určitém speciálním vyšetřovacím módu dokážeme tímto přístrojem vyšetřit celé plíce s dávkou prakticky stejnou, jako by pacient obdržel při klasickém snímkování plic na rentgenu.

Dále je přístroj vybaven speciálním modulem „SURE Subtraction Angio“, který velmi výrazně zvyšuje kvalitu při vyšetřování cévního systému lidského těla (např. CTA tepen dolních končetin a CTA karotid). Díky tomuto modulu se velmi výrazně zvýšila kvalita zobrazení a hodnocení stenóz (zúžení) tepen. Velký přínos má tento modul v hodnocení bércového tepenného řečiště.

Dalším speciálním modulem je tzv. „Semar“, který dokáže inteligentně zlepšit obrazovou kvalitu v okolí kovových implantátů a dlah a velmi výrazně pak zlepšuje kvalitu obrazových dat k hodnocení.

K CT přístroji byl pořízen nový diagnostický systém Vitrea. Jedná se o nejnovější portálový systém hardwarového a softwarového vybavení (např.  operační paměť tohoto systému je 96 GB). Specializované aplikace tohoto systému umožnují lékařům vysoce efektivní zpracování velkoobjemových obrazových dat. Příkladem uvádíme analýzu cévního systému, semiautonomní analýzou plicních uzlů, analýzu pomocí virtuální endoskopie,  to vše s možností vysoce kvalitního 3D zobrazení.  Tyto profesionální diagnostické stanice jsou vybaveny monitory Barco 32“.

Informace o prováděných výkonech

Při CT vyšetření pacient leží na vyšetřovacím stole, který je automaticky posunován směrem do Gantry (otvoru) CT přístroje. V Gantry přístroje se kolem pacienta otáčí rentgenka vytvářející rentgenové záření. Naproti rentgence je sada detektorů tohoto záření. Data z detektorů procházejí náročným počítačovým zpracováním a ve výsledku má lékař k dispozici na monitoru počítačové pracovní stanice CT obrazy z vyšetřované oblasti.

  • CT mozku, HRCT skalních kostí, CT vedlejších dutin nosních, orbit, obličejového skeletu
  • CT krku
  • CT hrudníku a mediastina, HRCT plic
  • CT břicha a pánve včetně vícefázových postkontrastních vyšetření
  • Celotělová CT vyšetření (např. CT hrudníku, břicha a pánve)
  • CT kostí a kloubů
  • CT krční, hrudní a bederní páteře
  • CT angiografie: mozkových tepen – Willisův okruh, krčních tepen, plicních tepen, hrudní a břišní aorty, renálních tepen, tepen dolních a horních končetin
  • CT navigované intervenční výkony: punkce a drenáže abscesů, obstřiky míšních kořenů, cílený odběr vzorku z podezřelých ložisek (core-cut biopsie), chemická lumbální sympatikolýza
  • Nově od září 2022 screeningové vyšetření plic – Screening karcinomu plic