Online rezervace e-receptů

Jak funguje rezervace léků na e-Recept?

  1. Připravte si kód e-Receptu. Je to 12-ti místný kód (písmena a číslice) vytištěný na receptu (většinou dole u čarového kódu) nebo SMS s receptem (většinou na začátku zprávy). Přepište jej do on-line rezervace bez mezer a pomlček. V kódu se nevyskytují číslice 0 a 1, vždy se jedná o písmena O a I.
  2. Po zadání kódu stiskněte ENTER. Je možné zadat i více receptů, po každém kódu je nutno stisknout ENTER.
  3. Vyplňte kontaktní údaje a rezervaci odešlete
  4. O průběhu vyřizování budete informováni pomocí SMS a e-mailu
  5. Potvrzenou rezervaci si vyzvedněte v lékárně, Nemocnice Prachatice, a.s. Rezervace je platná po dobu platnosti e-Receptu