Oddělení přípravy cytostatik

Oddělení přípravy cytostatik

Od února 2013 je součástí lékárny také odborné pracoviště, které připravuje sterilní léčivé přípravky (většinou infuze) s obsahem cytostatických látek pro onkologicky nemocné pacienty. Jedná se o systém místností (tzv. čisté prostory) se specializovaným vybavením a vysoce účinnou vzduchotechnikou s HEPA filtry, které brání úniku nebezpečných látek do okolí. Oddělení plní 2 základní funkce:  umožňuje přípravu sterilních lékových forem ve speciálním boxu- izolátoru s třídou čistoty A (sterilní prostředí s absolutní nepřítomností jakýchkoliv mikroorganismů). Současně dokáže ochránit personál přicházející každý den do styku s onkoléčivy před negativními účinky těchto látek. Toto oddělené pracoviště klade vysoké nároky na sanitaci prostor, na údržbu a kontrolu všech zařízení, personál je pro tuto práci speciálně vyškolen a používá zvláštní ochranné pracovní pomůcky.

Oddělení úzce spolupracuje s onkologickým stacionářem naší nemocnice a přispívá k dostupnosti léčby onkologických pacientů v Prachaticích.