Nemocniční část

Nemocniční část

Hlavním úkolem nemocniční části  je zásobovat léky a prostředky zdravotnické techniky všechna oddělení nemocnice. Výdej probíhá na základě elektronických žádanek, současně se v laboratořích připravují léčiva přímo na míru pro jednotlivá oddělení, dezinfekční roztoky a zkoumadla. Sklad zdravotnického materiálu objednává a expeduje veškerý sortiment prostředků zdravotnické techniky a pomůcek. Lékárníci se také podílejí na tvorbě pozitivních listů nemocnice, lékové politice a farmakoekonomice celé nemocnice. V současné době se připravujeme na zřízení pracoviště klinické farmacie.  Díky spolupráci všech nemocnic spojených do holdingu Jihočeské Nemocnice a.s.,  dosahujeme vynikající vyjednávací pozice a výhodných podmínek při nákupu léků a zdravotnického materiálu.