Stáže lékaři

Díky AKREDITACI INTERNÍHO ODDĚLENÍ mohou v prachatické nemocnici stážovat všichni lékaři, kterým jejich vzdělávací plán předepisuje praxi na akreditovaném lůžkovém interním oddělení, a to jak ti, kteří jsou zapsáni v oboru Vnitřního lékařství, tak i budoucí Všeobecní praktičtí lékaři.

Stejně tak se v naší nemocnici mohou vzdělávat i ti, kteří se po interním kmeni budou věnovat třeba nefrologii, revmatologii, diabetologii apod.

V případě, že máte zájem o stáž či práci u nás a získat zde interní kmen, ozvěte se:

Personální oddělení: personalni@nempt.cz, tel. č. +420 388 600 290

Primářka interního oddělení: Prim. MUDr. Lenka Viličková, e-mail vilickova@nempt.cz.

Dalšími akreditovanými pracovišti prachatické nemocnice jsou:

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

V případě, že naše nemocnice nedisponuje pracovišti, jejichž akreditace je nezbytná pro uznání praxe ve specializačním vzdělávání lékařů, spolupracujeme s ostatními pracovišti v rámci holdingu jihočeských nemocnic, kde je možno stáž absolvovat.

Unikátní pilotní projekt stáží – sdílené praxe Nemocnice Prachatice, a.s. a Kliniken am Goldenen Steig v Bavorsku

Cíl pilotního projektu

 • absolventi českých a slovenských lékařských fakult, získají pracovní dovednosti v české a zároveň německé nemocnici, naučí se německý jazyk na úroveň nutnou k práci v SRN
 • dále budou předávány zkušenosti nejen z odborné medicíny, ale též z managmentu, organizace práce a poznávání nových metodik a přístupů

Jak bude pilotní projekt probíhat

 • absolventi LF budou pracovat v prachatické nemocnici za plnou mzdu a budou jezdit pravidelně na stáže na kliniku v Bavorsku, projekt bude trvat min.12 měsíců
 • Nemocnice Prachatice zajistí absolventům intenzivní jazykové kurzy německého jazyka a ubytování
 • v roce 2023 přijmeme do projektu maximálně 4 absolventy LF z ČR a SR
 • stačí základní jazykové znalosti němčiny
 •  začínáme s odborností interna, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína (resp. všechny odbornosti začínající s atestačním kmenem interny, chirurgie či ARO)
 • v dalších letech budeme jednat o rozšíření stáží i na odbornosti ortopedie, pediatrie či gynekologie a porodnictví
 •  každý absolvent si zvolí svůj preferovaný obor a zařadíme ho do atestační přípravy v ČR

Kde se mohu přihlásit

 • hlásit se můžete již nyní u MUDr. Pavla Liptáka, liptak@nempt.cz, tel.: 737 570 465
 • pilotní projekt začne po prázdninách v září 2023
 • po skončení projektu se rozhodnete Vy sami, zda zůstanete u nás v prachatické nemocnici nebo některé jiné jihočeské nemocnici či zda budete chtít pracovat v SRN
 • pokud se projekt osvědčí, počet absolventů budeme v roce 2024 postupně navyšovat