Nabídka práce – ostatní volná místa

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti prosím vyplňte tento Osobní dotazník a zašlete jej
na E-mail personalni@nempt.cz nebo doručte jinak k rukám personalisty.

S Vašimi dotazy a žádostmi se můžete obrátit:

Personální oddělení:

Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
tel: +420 388 600 290, +420 702 236 509
E-mail:personalni@nempt.cz

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“, který je dostupný po rozkliknutí.