Nabídka práce – NLZP

V případě vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti prosím vyplňte tento Osobní dotazník a zašlete jej na email rdvorakova@nempt.cz nebo doručte jinak k rukám personalisty.

  Bližší informace sdělí:

  Personální oddělení:

  Radka Dvořáková. tel. 388 600 290, mobil: 702 236 509, E-mail: rdvorakova@nempt.cz

  Hlavní sestra:

  Bc. Ivana Čížková, tel.: 388 600 394, mobil: 607 015 488, E-mail: cizkova@nempt.cz

  Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“, který je dostupný po rozkliknutí.