Nabídka práce

  Profil pracoviště a pozice

  Práce je určená pro lékaře se zájmem o široké spektrum pacientů patřících mnohdy do mezioborové péče, od neurologie po infekce, včetně problematiky širokého záběru interní medicíny. Jde o obor vyžadující vzdělávací potenciál, chuť pracovat a pracovní nasazení. Práce mladšího lékaře je vždy pod dohledem staršího kolegy, tedy lékaře se specializovanou způsobilostí ve vnitřním lékařství. Kolektiv je vesměs mladý, složený z internistů, gastroenterologů, nefrologů a kardiologa. Vzhledem k přítomné zavedené ambulanci umožníme postupně i specializace, které u nás dosud chybí, a to endokrinologii, diabetologii, imunologii, cévní, hematologii, nebo jiné, či rozšíření řad již existujících odborností na našem oddělení. Se získáním specializace je zajištěna i možnost provozování interní ambulance a sledování svých pacientů. 

  Součástí našeho interního oddělení je interní příjmová ambulance, interní ambulance, kardiologická ambulance, nefrologická ambulance, gastroenterologická ambulance a nutriční ambulance.

  V nemocnici jsou dostupná oddělení základních odborností (chirurgie, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, traumatologicko-ortopedické oddělení, ARO s centrální JIP, RDO, odborné ambulance: RHB, ambulance bolesti, chirurgická, ortopedická, gynekologická ambulance…).

  Naše nemocnice má akreditaci k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni interním a akreditaci k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor vnitřní lékařství.

  Hledáme kolegy, kteří se neleknou ani nutnosti absolvovat část stáží na akreditovaných odděleních v krajském městě vzdáleném 40 km. Práce i ubytování je ve městě v krásném prostředí s blízkostí přírody, s možností umístění dětí do firemní školky, která je součástí nemocničního areálu. Po práci nečeká nikoho dlouhá cesta napříč městem plných aut, dostupnost veškerého vybavení města je v dosahu. 

  Lékaři našeho oddělení jsou zapojeni do ústavních pohotovostních služeb včetně LSPP (lékařská služba první pomoci), dohled staršího lékaře je samozřejmostí, zapojení do služeb dle šikovnosti a samostatnosti lékaře. Naše oddělení je připraveno se technicky o oborově rozvíjet dle zájmu svých lékařů za podpory vedení nemocnice. Lékaři jsou vedeni k samostatnosti. Díky práci na interní příjmové ambulance si osvojují diferenciální diagnostiku, která je cestou, jak formulovat medicínské závěry a další diagnostické či terapeutické postupy. 

  Nabízíme

  • Možnost získat bonus až 1 500 000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče (více informací na www.lekaremnajihu.cz)
  • Náborový příspěvek 300.000 Kč (lékař se specializací), 150.000 Kč (lékař absolvent)
  • Nadstandardní mzdové ohodnocení – absolvent od 51.800 Kč, lékař po kmeni od 59.500 Kč, lékař se specializovanou způsobilostí od 72.400 Kč
  • Výborné podmínky pro odborný růst (pracoviště má akreditaci I. st.)
  • Možnost provozovat vlastní interní ambulanci (dle specializace)
  • Plný či zkrácený úvazek
  • Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3.600 Kč/ročně
  • Možnost získání služebního bytu
  • Mateřskou školka v areálu nemocnice s prodlouženou pracovní dobou
  • Dovolenou nad rámec zákona (25 dní)
  • Cenově výhodné stravování
  • Podporu jazykového vzdělávání (kurzy češtiny pro cizince zdarma)
  • Zvýhodněné telefonní tarify
  • Cafeterie – příspěvky na zdraví, sport, kulturu a vzdělání
  • Další zaměstnanecké benefity na http://nempt.cz/kariera/#benefity

  Požadujeme

  • Vysokoškolské vzdělání – možno i absolvent
  • Na pozici lékaře L3 – specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo jiný specializační obor navazující na interní kmen
  • Na pozici zástupce primáře – licenci ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
  • Zdravotní způsobilost
  • Trestní bezúhonnost

  Kontaktní údaje

  V případě zájmu zašlete Váš životopis a motivační dopis na personalni@nempt.cz.

  Pro více informací o pozici kontaktujte personální oddělení na tel. +420 388 600 290 nebo

  vyplňte tento DOTAZNÍK UCHAZEČE a my se Vám ozveme!

  Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“, který je dostupný po rozkliknutí.