Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2023 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem neinvestiční dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby:

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 857 000,- Kč.

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.

TZ_publicita_ke_Smlouve_o_poskytnuti_dotace_soc.sluzby_2023.pdf