Centrum technické ortopedie s.r.o., Riegrova 3, České Budějovice, www.technickaortopedie.cz
Výjezdová pracoviště 2. pololetí 2023 (září – prosinec), rozpis viz. příloha.